104 hengsten ‘naar Leeuwarden’

Tijdens de eerste bezichtiging, afgelopen week in Drachten, zijn 104 hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. Dat zijn er 5 meer dan vorig jaar, terwijl er ten opzichte van vorig jaar 15 hengsten minder werden gekeurd. Het Sterpercentage ligt hiermee, met 41.6%, op een hoog niveau. Het hoogste niveau zelfs sinds de introductie van de kooi in 2005.

Opvallend debuut van Markus 491
De meest opvallende hengst tijdens de eerste bezichtiging was zondermeer Markus 491. Deze met zonen debuterende Maurits 437-zoon zag maar liefst 17 zonen aangewezen worden: een Sterpercentage van ruim 70%. Hij verbetert hiermee het ‘debutanten-record’ dat vorig jaar door Jehannes 484 werd neergezet (15 aanwijzingen). Bovendien is 17 aangewezen zonen het hoogste aantal dat ooit is behaald. Het is een evenaring van het aantal zonen, dat in 2009 van Beart 411 werd aangewezen.
Kort na Markus 491 volgt Alwin 469 met 16 aangewezen zonen, op enige afstand gevolgd door Jehannes 484 en de eveneens debuterende hengst Nane 492, beide met 9 aangewezen zonen.

Uit betere merries
Markus 494 en Alwin 469 zijn dus duidelijk de beeldbepalende hengsten van deze eerste bezichtiging. Wellicht niet helemaal toevallig komen hun zonen gemiddeld uit de wat betere merries. In de tabel zijn per groep nakomelingen (van de hengsten met de meeste zonen) de gemiddelde fokwaarden van de moeders van de gekeurde hengsten weergegeven.

vaderrastypebouwbeenwerkstapdraf
Alwin 469103.0103.8102.1103.5104.9
Epke 474104.1103.2101.9101.6103.6
Hessel 480101.8102.9101.7103.6103.4
Jehannes 484104.1103.8102.4102.6105.5
Eise 489102.9103.6102.4103.3103.8
Markus 491102.5103.5102.8103.9105.3
Nane 492102.2102.4101.6103.1103.3
Omer 493101.9102.3102.0101.9102.1
alle hengsten102.5103.0102.0102.7103.7

Tabel: per nakomelingengroep de gemiddelde fokwaarden van de moeders van de gekeurde hengsten   

Uit de tabel blijkt dat de zonen van met name Markus 491, Alwin 469 en Jehannes 484 gemiddeld uit de wat betere merries komen, met name als het gaat om de beweging. In dit gezelschap moet vooral Omer 493 het doen met zonen uit qua fokwaarde wat minder goede merries.

Jonge hengsten
De eerste bezichtiging is voor veel fokkers ook uitkijken naar de jonge hengsten die hun eerste zonen laten zien. De tribunes waren op donderdag en vrijdag dan ook volledig gevuld. Met name voor de al genoemde Markus 491 was de eerste bezichtiging een groot succes. Verdienstelijk waren zonder meer ook de resultaten van z’n collega debutanten. Alleen de weinig gebruikte Erryt 488, waarvan één zoon werd gekeurd, werden geen zonen aangewezen. Nane 492 (9), Eise 489 (7), Omer 493 (6) en Meinte 490 (3) zullen waarschijnlijk allen acte de présence gaan geven in Leeuwarden. Het is altijd gevaarlijk om te vroeg een oordeel te vellen over deze hengsten, gezien het nog beperkte aantal nakomelingen. Toch kan gezegd worden dat de jonge hengsten gemiddeld een beeld hebben gegeven dat goed aansluit bij de verwachting. Goed, één opvallend detail misschien. Veel (kritische) ogen zullen hoe dan ook gericht zijn geweest op de stap van de nakomelingen van Eise 489. Immers, hij kwam 4 jaar terug met uiterst magere stapcijfers uit het Centraal onderzoek. Het was in dit licht gezien een opvallend positieve constatering dat de Eise-zonen juist een prima stap lieten zien. Z’n 17 gekeurde zonen behaalden gemiddeld zelfs precies een 7 voor dit kenmerk…! Zou moedervader Olof 315 voor dit onderdeel dan toch z’n stempel gaan drukken op het verervingsbeeld van Eise 489? Dit is juist een van de zaken die fokkerij zo’n boeiende bezigheid maakt. Het komende keuringsseizoen zullen we meer duidelijkheid gaan krijgen over deze vraag.

Verwantschap
Een wat minder gunstige ontwikkeling is, dat ten opzichte van vorig jaar de verwantschap (ruim 17,9) bijna twee tiende hoger ligt. Uiteindelijk is het bepalend welke hengsten uit deze lichting worden goedgekeurd. De groep in november goedgekeurde hengsten met juist een grote variatie in bloedvoering, ligt immers nog vers in het geheugen.

Fokwaarden moeders
Net als voorgaande jaren doen de zonen van moeders met hoge fokwaarden het bijzonder goed. Van de gekeurde hengsten uit de jaargang 2017, met een moeder die een exterieurfokwaarde heeft van 106 of hoger, werd 70% Ster verklaard en dus aangewezen voor de tweede bezichtiging. Aan de andere kant zijn van de 15 gekeurde hengsten uit een stamboekmerrie er 6 aangewezen. Het beeld van de moedersvaders geeft meer variatie in vergelijking met de vaders. Alleen Beart 411 komt in de dubbele cijfers. Hij komt 10 keer voor als moedersvader.

Op naar Leeuwarden
Het is uiteraard nog even afwachten welke hengsten daadwerkelijk op 9 januari bij de tweede bezichtiging zullen verschijnen. De hengsten zullen zich nog moeten kwalificeren voor het röntgenologisch onderzoek en zullen een spermarapport moeten inleveren. Ten aanzien van dit laatste hoeven ze in januari nog niet aan de eisen te voldoen. Dit jaar krijgen ze voor het eerst respijt tot 15 mei. Van alle hengsten moet voor januari wel een rapport van het spermaonderzoek zijn ingeleverd.
Tijdens de tweede bezichtiging zullen de observaties tijdens de eerste bezichtiging afgewogen worden tegen kwaliteit van de afstamming, verwantschap, fokwaarden, etc. Voor de ene hengst zal de presentatie in Drachten meer steun in de rug geven dan de andere. De hengst die in dit verband zeker een streepje voor zal hebben is Foppe van Gorsveld (foto). Deze zoon van Hessel 480 uit een eerste premie Stermerrie van Beart 411 liet tijdens de eerste bezichtiging de hoogste scores voor exterieur en beweging noteren.

overzicht aangewezen hengsten

Vorig artikelDag 5 Eerste bezichtiging: 27 hengsten aangewezen
Volgend artikelHorses2fly KFPS Sportcompetitie: hoogste score voor Marell Hilberts en Tornado Oet Oale Kloosterveen