Van het bestuur: stand van zaken voordracht hengstenkeuringsjury

Vanaf het verschijnen van de rapportage van Boet 516 eind vorig jaar waarin melding wordt gemaakt van cornage is het bestuur in gesprek met de ledenraad over deze goedkeuring en de positie van de Hengstenkeuringscommissie (HKC). Na diverse bijeenkomsten kunnen ledenraad en bestuur elkaar niet vinden in een nieuwe benoeming van de HKC voor 2020/2021.

In juli worden door ledenraad en bestuur onder meer besluiten genomen over een duidelijke kadering van cornage in het hengstenkeuringsreglement en een procedurebeschrijving van het selectietraject met als doel controversiële besluiten te voorkomen.

Verschillen van inzicht binnen het bestuur leiden eind september tot het vertrek van bestuursvoorzitter Wiebe Wieling.

Begin oktober, tijdens een vergadering van het bestuur met de ledenraad is besloten dat tijdelijk 3 ledenraadsleden toegevoegd worden aan het bestuur. Het betreft Anita van Kempen-Elberse van Fokvereniging Het Friesch Paard Limburg, Roelof Bos van Fokvereniging It Fryske Hynder en Jan Raaijmakers van Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland. Zowel de oude als de nieuwe bestuursleden krijgen het vertrouwen van de ledenraad om een goede HKC voor te dragen voor het hengstenkeuringstraject 2020/2021.

Na diverse gesprekken en zorgvuldige afwegingen heeft het bestuur er voor gekozen om Piet Bergsma, Harrie Draaijer en Frenk Jespers voor te dragen voor de HKC 2020/2021.  Dit ondanks de gevoelens van de ledenraad waarin een verdergaande wijziging van de samenstelling gewenst was.
Op 30 oktober wordt tijdens een online vergadering met de ledenraad het bestuursvoorstel inzake de HKC 2020/2021 en Visie 2021-2025 toegelicht waarna deze informatie per mail is toegestuurd.                                                                                                 .

De ledenraad heeft het bestuur aangegeven dat er onvoldoende draagvlak is voor deze benoeming, waarmee er een nieuwe voordracht voor een HKC moet komen. Twee bestuursleden, te weten Geralt Pots en Sieneke Mekkes kunnen zich niet in een nieuwe voordracht vinden en stappen per direct op.

De huidige leden van de HKC, die bezig zijn met de jurering van het tweede deel van het verrichtingsonderzoek, schorten hun werkzaamheden op. Enerzijds ontbreekt bij hen het gevoel van vertrouwen en anderzijds voelt de jury zich ten opzichte van de eigenaren van de hengsten verplicht het traject af te maken. In samenspraak met het bestuur wordt overeengekomen dat de eindbeoordeling 1 week wordt uitgesteld en vindt nu, beoordeeld door bovengenoemde personen, plaats op zaterdag 21 november 2020.

Het bestuur gaat in overleg om te komen tot een nieuwe voordracht voor een HKC die aan kunnen treden op 7 december a.s. als de eerste bezichtiging van de jaargang 2020/2021 van start gaat. Op 18 november a.s. is er een online regiovergadering waar leden zich voor deelname aan kunnen melden. Op deze vergadering zal het bestuur en de ledenraad verslag doen en een toelichting geven op de ontstane situatie.

Vorig artikel312 aanmeldingen voor de eerste bezichtiging
Volgend artikelOok Adel 357 poseerde ooit op het voetbalveld in Heerenveen