Aanmelding drachtige merries voor beoordeling Z/ZZ-proeven op locatie

Op verzoek van verschillende leden heeft het KFPS onderzocht of het mogelijk is om voor drachtige merries beoordelingen van (mennen)dressuur proeven op locatie te organiseren. Door de actuele Covid-19 maatregelen kunnen door het KNHS geen wedstrijden/meetmomenten georganiseerd kunnen worden. Voor drachtige merries is dit met name een probleem, omdat ze nog slechts een korte tijd uitgebracht kunnen worden. Mede op basis van de respons op de oproep aan eigenaren van merries die hiervoor in aanmerking komen, heeft het KFPS besloten deze beoordelingen mogelijk te maken. De strikte voorwaarden zijn hiervoor als volgt:

– alleen drachtige merries die reeds minimaal één winstpunt hebben behaald in de klasse Z1 (dressuur) en ZZ (mennen) komen voor deze beoordelingen in aanmerking;
– er worden alleen Z1 (dressuur) en ZZ (mennen) proeven beoordeeld;
– de behaalde resultaten zijn alleen geldig voor het behalen van predicaten van het KFPS en zijn niet geldig voor de sportstand van het KNHS;
– de proeven worden beoordeeld door KNHS geautoriseerde juryleden en de KNHS regelgeving tav proeven, harnachement, etc. zijn van toepassing;
– de eigenaar/trainer dient de beschikking te hebben over een 20 x 60 wedstrijdring;
– deze werkwijze is van kracht totdat het KNHS weer wedstrijden/meetmomenten organiseert en anderzijds hooguit binnen het kalenderjaar 2020;
– de proeven worden verreden en beoordeeld onder verantwoordelijkheid van het KFPS;
– het KFPS is niet aansprakelijk in het geval een merrie niet het toereikende aantal punten behaald.

Paarden kunnen aangemeld worden via het volgende e-mailadres: evelinevankooten@kfps.nl
Graag vermelden: naam en levensnummer van het paard en het adres van de locatie waar de proef verreden wordt.

Vorig artikelGeralt Pots en Sieneke Mekkes treden af als bestuursleden
Volgend artikelEerste selectiedag FTC levert 14 halve finalisten op