Anne Oosterbaan: uitzonderlijk fokkerstalent

Omslagontwerp: Ivan Pakan - Gull design & media BV Sexbierum

‘Sa is’t krek’ is het op woensdag 6 februari gepresenteerde boek over het leven en werk van topfokker en veredelaar Anne Oosterbaan uit het Friese Tzummarum. Auteur Albert Keimpema beschrijft in 92 pagina’s het uitzonderlijke fokkerstalent van Oosterbaan die in 2015 op 82-jarige leeftijd overleed.

Vindingrijkheid, zelfstudie en doorzettingsvermogen
Of het nu met koeien, paarden, schapen, pauwen, kippen of duiven was, Anne Oosterbaan wist het met fokkerij op een hoger plan te brengen. Zelfs in het kweken van tulpen was hij succesvol. ‘Oosterbaan koppelde zijn inspiratie aan vindingrijkheid, zelfstudie en doorzettingsvermogen’, omschrijft Van Keimpema de gave die Oosterbaan bezat. Aan de hand van interviews met familie, vrienden en goede bekenden maakt Van Keimpema in zijn boek een reis terug in een boeiende tijd. De vele fokkerijen van Oosterbaan worden beschreven in het licht van revolutionaire ontwikkelingen en bestuurlijke wanorde, die niet altijd even goed uitpakten voor de man die in het boek omschreven wordt als ‘boerenadel’, met bijbehorende karaktertrekken. ‘Zijn intuïtie en nieuwsgierigheid maakten van hem een bijzondere fokker’, beschreef Ids Hellinga, directeur van het KFPS én kenner van de koeienfokkerij, tijdens de boekpresentatie de succesfactoren van Oosterbaan. ‘Bovendien had hij een fijn gevoel voor PR, iets wat niet in de Friese volkscultuur verankerd zit.’

Grote invloed Synaeda
Sa is ‘t krekt beschrijft de hoogtijdagen van de Fries Hollandse koe, waar de Klooster koeien een belangrijke hoofdrol vervulden. Gevolgd door de Holsteinisering, waar Oosterbaan fel tegen gekant bleef. Ook de grote bijdrage die Synaeda -tot op de dag van vandaag- heeft geleverd in de fokkerij van Friese paarden is bijzonder lezenswaardig. Zijn stammoeders Phyrra fan Synaeda Model, Preferent en Prestatie en Gonda FT Model, Preferent en hun nafok zijn rasvoorbeelden voor de fokkracht, die Oosterbaan in de sterke vrouwelijke lijnen koesterde. De goedkeuring van de Friese dekhengst Tjebbe 500 in 2017 heeft Oosterbaan zelf niet meer kunnen meemaken, maar is postuum een (mannelijke) kroon op zijn fokkerswerk.

Ook harde werkelijkheid en teleurstellingen
‘Sa is ‘t krekt’ is een treffend en toegankelijk boek over het leven en het werk van Anne Oosterbaan. Ter inspiratie voor elke fokker, waarbij niet alleen het succes, maar ook de harde werkelijkheid en bijbehorende teleurstellingen op papier zijn gezet.

‘Sa is ‘t krekt’ is te bestellen bij auteur Albert van Keimpema (avk@friesjournaal.nl)

Omslagontwerp: Ivan Pakan – Gull design & media BV Sexbierum

Vorig artikelLimburgs succes voor Yvke van Stoks Kroon Sport (Harmen 424)
Volgend artikelYersie C imponeert ook in de IBOP (met video)