Barran fan it Waad (Jehannes 484) gehuldigd als kampioen van Ta it Bihâld (met video)

Fokdagkampioen Ta it Bihald: Barran fan it Waad (Jehannes 484) met Theo en Marja Bruggeling en voorbrengers Tim Kruyt en Jelmer Chardon

Volkomen beduusd stond Theo Bruggeling in het midden van de kampioensring van fokvereniging Ta it Bihâld in Garijp, al jaren onderdeel van de Hynstedagen Tytsjerksteradiel. Zijn driejarige Barran fan it Waad (Jehannes 484) was in de ochtenduren niet alleen ster geworden met een eerste premie, ze won de A.K.W. Doumaprijs voor de beste driejarige en werd als kers op de taart gehuldigd als fokdagkampioen. ‘Totaal onverwacht, maar prachtig om mee te maken,’ was de reactie van Bruggeling op de topprestatie van zijn merrie.

Fraaie, lenige draf

De langgelijnde Barran overtuigde de juryleden met haar fraaie model en fijne, lenige draf. Bij de driejarige merries vielen over acht rubrieken drie eerste premies. Naast Barran fan it Waad werden ook Annemarye fan Panhuys (Maurits 437) van de familie Wijma en, reserve-kampioen van de driejarige merries Anna Grietje K. (Tsjalle 454) van Peter Kamminga beloond met een oranje lint.
Peter Kamminga mocht ook de kampioen Enters en Twenters mee naar huis nemen. Twenter Dylana ùt e Westereen (Markus 491) liet de hele dag een ijzersterke verrichting zien die haar aan het eind van de middag ook de reserve-fokdagtitel opleverde . ‘Een natuurtalent,’ aldus Kamminga die zijn eigen fokproduct vorig jaar als enter ook al een eerste premie en plekje in de kampioenskeuring zag behalen. Bij de oudere Ster- en Kroonmerries mochten Ynskje van de Hofstad Ster (Haitse 425) en Fardau fan de Fry-sted Kroon Sport (Rindert 406) de titels verdelen. Juryvoorzitter Harrie Draaijer verwoordde: ‘Niet de best stappende maar wel de best dravende merrie is wat ons betreft kampioen van de oudere merries.’ Hij doelde daarbij op de vierjarige Ynskje van de Hofstad van de familie Algra.

Jasper 366-Bokaal voor Liekele D. fan Sumar

De veulenkampioenen waren fraaie visitekaartjes voor twee jonge hengsten die dit keuringsseizoen hun eerste lichting nakomelingen laten zien. De Jasper 366-Bokaal voor het beste hengstveulen ging naar Tymen 503-zoon Liekele D. fan Sumar die volgens de juryleden over het meest aansprekende type en lossigheid in beweging beschikte. De piepjonge Tsjebbe 500-dochter Lutske H. blijkt een grote belofte voor de toekomst. Nog maar zes weken oud en dan met zóveel uitstraling door de baan paraderen, dat is bijzonder.

Beste hengstveulen
Liekele D. fan Sumar (Tymen 503 x Wimer 461)
Fokker/eigenaar: D.E. Deelstra (Sumar)

Beste merrieveulen
Lutske H. (Tjebbe 500 x Alwin 469)
Fokker/eigenaar: S. Haveman (Noordbergum)

Kampioen Enters en Twenters en reservefokdagkampioen
Dylana ùt e Westereen (Markus 491 x Jasper 366)
Fokker/eigenaar: Mts. A.F.P.W. Kamminga (De Westereen)

Reservekampioen enters en twenters
Diana Hinke fan de Mersken (Jehannes 484 x Jisse 433)
Fokker: fam. Age Okkema (Siegerswoude)
Eigenaar: N. Peters (Leeuwarden)

Kampioen driejarige merries en fokdagkampioen
Barran fan it Waad (Jehannes 484 x Beart 411)
Fokker/eigenaar: T. Bruggeling (Holwerd)
Reservekampioen driejarige merries

Anna Grietje K. (Tsjalle 454 x Feitse 293)
Fokker/eigenaar: Mts. A.F.P.W. Kamminga (De Westereen)
Kampioen oudere vier jaar en oudere merries

Ynskje van de Hofstad Ster (Haitse 425 x Feitse 293)
Fokker/eigenaar: F. Algra (Oudega)

Reservekampioen vier jaar en oudere merries
Fardau fan de Fry-sted Kroon Sport (Rindert 406 x Folkert 353)
Fokker: P. en J.A. van der Velde
Eigenaar: J.A. van der Velde

 

 

Vorig artikelHorses2Fly KFPS Sportcompetitie Mennen Garijp: spannende strijd op weg naar de finale
Volgend artikelTandemkampioenschap voor Udo de Haan met Het Swarte Paert Sierd P.J. en Rinse P.J.