Centraal onderzoek Blog

Middels deze CO-Blog worden belangstellenden geïnformeerd over de voortgang van het Centraal onderzoek 2020 dat op dinsdag 10 september van start is gegaan.

Deelnemende hengsten

beoordelingsschema
10 september9.00aanlevering
26 september8.00observatie met gastruiter (zadel)
3 oktober8.00observatie met gastruiter (zadel)
10 oktober8.00observatie (zadel)
11 oktober8.00observatie (aangespannen)
19 oktober10.00eindbeoordeling discipline rijpaard
1 november8.00observatie met gastmenner (aangesp.)
8 november9.00observatie met gastmenner (aangesp.)
16 november10.00eindbeoordeling aangespannen disciplines

 

10 september: Aanlevering
Van de 48 hengsten die op de deelnemerslijst stonden zijn er 24 hengsten aangemeld voor deelname aan het CO. In het voortraject zijn drie instructiedagen gehouden, die primair al doel hebben om de trainers te adviseren in de wijze van voorbereiden op het CO. Tijdens de laatste instructiedag worden de eigenaren van de hengsten door de jury bijgepraat over hun bevindingen. Dit komt er concreet op neer of de jury het zinvol acht of een hengst deelneemt. Over welke hengsten een positief dan wel een negatief advies gegeven wordt, wordt niet gepubliceerd. Immers, de eigenaar bepaald uiteindelijk zelf of een hengst gaat deelnemen.
Tijdens de aanlevering worden de hengsten door de eigen trainer voorgereden en vindt er een veterinaire keuring plaats. De vierjarige Yannick van Dulve werd tijdens de aanlevering niet door de jury geaccepteerd. De andere 23 hengsten zijn van start gegaan. Informatie over deze hengsten is hier weergegeven.
De groep van 23 hengsten bevat 14 driejarigen, 8 vierjarigen en 1 vijfjarige. Van de 9 vier jaar en oudere hengsten werden er 5 al in 2018 aangewezen, maar werd vorig jaar besloten het onderzoek een jaar later uit te voeren.
Van de lichting 2019 zijn er 4 hengsten doorverwezen naar het onderzoek van volgend jaar: Auke van de Klaster (Thorben 466 x Tjalf 443), Bronger fan ‘e Koaten (Jehannes 484 x Rindert 406), Zorro B. (Bartele 472 x Meinse 439) en Amano (Tsjalle 454 x Doaitsen 420).
Van de hengsten die niet zijn aangeleverd of waarvan het onderzoek niet is doorgeschoven vervalt de aangewezen status. Voor deze hengsten is het mogelijk om deel te nemen aan de herkansing in 2020.

24 september: twee weken onderweg
Vandaag zijn de hengsten precies twee weken onderweg. Tot nu toe verloopt het verrichtingsonderzoek prima. Alle 23 hengsten zijn gezond en fris. Het ruiterteam heeft zichtbaar veel plezier aan deze groep hengsten. Het fraaie herfstweer biedt een uitgelezen mogelijkheid om de paarden ook buiten te trainen of zoals vandaag buiten uit te stappen. Op de foto het KFPS-ruiterteam v.l.n.r. Stephanie Berends, Ludo van der Weide, Jacob van der Heide en Kenna Bakker. Het team staat net als voorgaande jaren onder leiding van Koos Naber.

Donderdag zal de eerste observatie van de jury zijn met gastruiters. Aanvang 8.00.

27 september: Aitse R.V. verlaat het onderzoek
De hengst Aitse R.V. (Hessel 480 x Jasper 366) gaat het CO verlaten. Z’n bewegingsvorm laat een minder gewenst beeld zien en dit beeld heeft zich gedurende de training niet verbeterd. Aitse R.V. is de eerste hengst die het onderzoek verlaat, waarmee de groep nu uit 22 hengsten bestaat.

2 oktober: morgen tweede observatie met gastruiters
Morgen vindt de tweede observatie plaats van de hengsten met de beide gastruiters Hergen van Hall en Femke Beljon. Aansluitend zullen de drie hengsten beoordeeld worden, die zijn aangemeld voor eventuele deelname aan het verkorte onderzoek. Tijdens de Centrale keuring zijn de hengsten gepresenteerd in een Prix St. Georges proef en morgen zullen ze opnieuw onder het zadel gepresenteerd worden, waarbij dan de focus ligt op de basisbeweging. Aansluitend wordt het exterieur beoordeeld en zullen de hengsten ook veterinair gekeurd worden. De drie te beoordelen hengsten zijn: Gijsbert (Tsjalke 397 x Reitse 272); Douwe van R. (Maurits 437 x Fabe 348) en Karst fan ’t Mounehûs (Tsjalle 454 x Fabe 348). Aanvang: 8.00.

4 oktober: Tornado Oet Oale Kloosterveen verlaat het CO
Gisteren is tijdens de tweede observaties met gastruiters door de hengstenkeuringsjury besloten dat de hengst Tornado Oet Oale Kloosterveen (Alwin 469 x Olrik 383) het onderzoek gaat verlaten. De hengst kampte met fysieke problemen. Normaalgesproken blijven de hengsten in ieder geval tot de vierde week in het verrichtingsonderzoek, de week waarin de jury de eigenaren bijpraat over de verrichtingen. Dit kan inhouden dat de jury adviseert de hengst terug te trekken. Als een paard niet optimaal getraind kan worden, kan het onderzoek ook eerder beëindigd gaan worden. In de publicaties wordt zeer summier over de achtergrond van vertrek gesproken.

De voor deelname aan het Verkorte onderzoek aangemelde hengsten zullen hieraan niet gaan deelnemen. Tijdens de beoordeling van het exterieur en de basisbeweging onder het zadel vandaag in Exloo zijn de hengsten Douwe van R. (Maurits 437 x Fabe 348) en Gijsbert (Tsjalke 397 x Reitse 272) niet de door de jury aangewezen voor het verkorte onderzoek. De hengst Karst fan ’t Mounehûs (Tsjalle 454 x Fabe 348), die net als de beide andere hengsten tijdens de Centrale keuring in een Prix St. Georges proef werd gepresenteerd, was eerder al in overleg met de jury teruggetrokken.

8 oktober: week 4, de week waarin eigenaren worden bijgepraat
We zitten inmiddels in de vierde week van het verrichtingsonderzoek en dat betekent dat er al de nodige ‘vorentscheidungen’ gaan plaatsvinden. Donderdag zullen de hengsten door de vier CO-ruiters aan de jury gepresenteerd gaan worden en zullen de eigenaren door de jury bijgepraat gaan worden. Dit kan concreet drie zaken inhouden: 1) de hengst staat er goed voor en kan de eindbeoordeling lopen op 19 oktober; 2) de eigenaar wordt geadviseerd om de hengst terug te trekken, waarbij eventueel de jury besluit dat de hengst volgend jaar weer mag melden voor de instructiedagen of 3) de hengst kan deelnemen aan de eindbeoordeling, maar zal in de laatste anderhalve week voldoende progressie moeten laten zien om bij de eindbeoordeling aangewezen te kunnen worden voor het tweede deel van het CO, in de aangespannen disciplines. Voor deze hengsten kan wellicht ook de presentatie voor de concourswagen, aanstaande vrijdag, de twijfel bij de jury wegnemen.
De hengst Alco van de Demro Stables (Jehannes 484 x Fetse 349) zal donderdag niet meer meelopen. Hij kampt met fysieke problemen en gaat op advies van de jury het onderzoek verlaten en krijgt de kans om volgend jaar opnieuw in te stromen.

11 oktober: afvallers
Donderdag zijn de eigenaren van de hengsten geīnformeerd over de voortgang. Op basis van de advisering hebben in ieder geval 3 hengsten het CO verlaten: 12 Ayke van ’n Elsmos (Alle 468 x Beart 411), 42 Zeeger T. fan ‘e Boppelannen (Tsjalle 454 x Gjalt 426) en  47 Wer ien w. (Tsjalle 454 x Tsjerk 328). Het kan zijn dat er de komende dagen nog hengsten zullen worden opgehaald op basis van het advies.
Vandaag zijn de hengsten aangespannen aan de jury getoond. Deze informatie zal bij de eindbeoordeling op zaterdag 19 oktober voor de jury een rol spelen in de besluitvorming welke hengsten worden doorverwezen naar het tweede deel van het CO in de aangespannen disciplines.

15 oktober: 14 hengsten in eindbeoordeling 
Er zullen aanstaande zaterdag 14 hengsten deelnemen aan de eindbeoordeling in de discipline rijpaard. De beide voorgaande jaren waren dit er tien. Nog drie hengsten hebben het onderzoek verlaten op basis van het vorige week door de jury gegeven advies. Het gaat om Auke van Hilberalti (Jouwe 485 x Norbert 444), Boucke van Strikkenhof (Jouwe 485 x Doaitsen 420) en Bauke K. (Fabe 348 x Fridse 423). Auke van Hilberalti krijgt de mogelijkheid volgend jaar opnieuw in te stromen. Hij was de afgelopen week onvoldoende trainbaar.

19 oktober: eindbeoordeling, 7 hengsten door

Van de 14 deelnemende hengsten aan de eindbeoordeling als rijpaard zijn 7 hengsten geslecteerd voor deelname aan deel 2 van het verrichtingsonderzoek in de aangespannen disciplines. Dit aantal kan nog met een hengst uitgebreid worden. Aart fan Osterberg bleek bij de presentatie niet rad, waardoor de proef afgebroken moest worden. Voor deze hengst is er de mogelijkheid om zich alsnog te kwalificeren via de uitgestelde beoordeling, welke op 1 november zal gaan plaatsvinden.

Vier van de zeven hengsten lieten een puntentotaal van meer dan 80 punten noteren. Hiermee lijken ze een redelijk ‘veilige marge’ te hebben ingebouwd richting goedkeuring. Voor de andere drie hengsten zal het resultaat in het aangespannen deel van het CO mede doorslaggevend zijn. Uiteraard is het zo dat het niet alleen gaat om het puntentotaal in het verrichtingsonderzoek. Ook het exterieur, karakter, kwaliteit van de afstamming en het verwantschap spelen een belangrijke rol. Ondanks het feit dat de hengsten in een eerder stadium allemaal aan minimumeisen hebben voldaan ten aanzien van bijvoorbeeld exterieur en afstamming, is er bij de deelnemende hengsten zeker sprake van een kwaliteitsverschil. Dit kwaliteitsverschil is uiteraard van belang bij de uiteindelijke besluitvorming.

Hengstafstammingstapdrafgalopbal./houdingsouplesseschakelenimpulstotaal
1Bauke Ven*Jouwe 485 x Uldrik 4579,07,57,07,57,57,57,584,5
3Bono v/d bokkefarm*Jehannes 484 x Norbert 4446,57,07,57,06,57,07,577,0
7Bouwe van Dijkstra State*Jouwe 485 x Haitse 4257,57,57,57,07,57,07,581,0
13Brend Abe fan Galinga StateJehannes 484 x Norbert 4446,06,57,07,06,56,57,073,0
17Aart fan Osterberg**Beart 411 x Doaitsen 4200,0
23Aise van het Donckse Hof*Jehannes 484 x Andries 4156,07,58,08,07,07,57,581,0
25Bentley Oet Oale KloosterveenThorben 466 x Jisse 4335,56,06,56,56,06,57,068,5
29Beant fan de Lege GeaënHessel 480 x Tsjalle 4547,57,07,06,07,56,57,076,0
34Wilko v.d. TerpenBeart 411 x Rindert 4066,07,06,57,07,07,07,074,0
35Zander*Fabe 348 x Karst 3626,56,56,07,07,06,57,573,0
36Zweitse fan Pier’s-Hiem*Loadewyk 430 x Beart 4116,08,06,57,07,57,58,078,0
41Willem E fan de Iepene Hikke*Thorben 466 x Doeke 2877,08,07,57,57,57,57,582,5
43Wibald Z.Hette 481 x Beart 4116,57,07,07,07,06,06,574,5
46Wessel van de Demro stablesTsjalle 454 x Teunis 3326,06,57,57,06,56,57,074,0

* aangewezen voor het tweede deel van het CO

24 oktober: herbeoordeling voor Wibald Z.
De hengst Wibald Z. krijgt een herbeoordeling van de hengstenkeuringsjury. Het verzoek hiervoor is gehonoreerd door het KFPS-bestuur in overleg met de hengstenkeuringsjury. In de toelichting noemde juryvoorzitter Harrie Draaijer al dat de hengst een moeizaam verrichtingsonderzoek heeft doorlopen, waarbij het beeld tijdens de eindbeoordeling zonder meer een positiever beeld gaf. Voor de jury was dit echter te ‘dun’ om het oordeel gebaseerd op het gehele traject zo bij te stellen om de hengst mee te nemen naar het tweede deel van het CO. Een week eerder had trainingsleider Koos Naber een ruiterwissel toegepast, hetgeen mogelijk van invloed is geweest. Een vrij uitzonderlijke situatie waarbij bestuur en jury het gerechtvaardigd achten om de hengst het voordeel van de twijfel te geven. Wibald Z. zal normaalgesproken op 8 november opnieuw een eindbeoordeling van de hengstenkeuringsjury krijgen.
Inmiddels heeft de tijdens de eindbeoordeling ‘uitgebelde’ Aat fan Osterberg de training hervat. Z’n kwetsuur bleek niet van ernstige aard. Hij zal op 1 november een uitgestelde eindbeoordeling krijgen.

28 oktober: goede of minder goede lichting?
Vormt deze groep hengsten nu een goede of minder goede lichting? Een vraag die we uiteraard niet eerder dan aan het einde van het onderzoek kunnen beantwoorden. Feit is dat sommige mensen een grotere groep doorverwezen hengsten hadden verwacht, dan de nu (voorlopig) zeven. Wellicht ingegeven door het feit dat er tijdens de Hengstenkeuring een veel grotere groep hengsten werd aangewezen voor het CO, maar wellicht ook door de lovende kritieken van de jury op de zaterdagochtend van de HK. Met het ruimer aanwijzen is uitvoering gegeven aan het streven om bij de selectie meer nadruk te leggen op beweging in het gebruik in plaats van beweging aan de hand of in de kooi. Een streven dat nog meer handen en voeten gaat krijgen, bij de pilot van het afschaffen van de tweede beoordeling in de kooi (tweede bezichtiging) tijdens de aankomende Hengstenkeuring. Overigens zijn aantallen nieuwe goedgekeurde hengsten nooit een uitgangspunt. De benadering dient altijd kwalitatief te zijn en veel minder kwantitatief. Door meer hengsten aan te wijzen voor het CO en de instructiedagen meer als een selectiemoment te benutten, wordt beoogd de kwaliteit van de verrichtingshengsten te verhogen.

Wat niet verandert is, dat de jury hierin afhankelijk blijft van de kwaliteiten van de aangeboden hengsten. Feit is dat fokkers binnen het KFPS in hun keuzes nog steeds meer nadruk leggen op keuringsresultaten dan resultaten uit de aanlegtesten. Dit wordt onder meer zichtbaar als we kijken naar het nakomelingenonderzoek van dit jaar. Fokker Henk Smit geeft op Facebook altijd een mooie tussenstand van de resultaten. Nu met nog één ABFP-test voor de boeg worden de contouren vrij helder. De nakomelingen van de hengsten Fonger 478 en Hette 481 scoren, van de hengsten die dit jaar afronden, het beste in de ABFP-testen. Werpen we vervolgens een blik op de lijst met aangemelde jonge hengsten voor de eerste bezichtiging, vinden we slechts één zoon van Fonger en vijf van Hette. Andersom klopt het ook, hengsten die de afgelopen jaren met hun nakomelingen minder gepresteerd hebben in de aanlegtesten, zijn juist sterk vertegenwoordigd met zonen in de eerste bezichtiging. Hoe dan ook, ten aanzien van de kwaliteit van een jaargang nieuwe goedgekeurde hengsten: het begint bij de keuzes van de fokkers.

Overigens mogen we best met een positieve blik naar de huidige groep verrichtingshengsten kijken. De eindbeoordeling in de discipline rijpaard heeft mooie scores opgeleverd van hengsten uit sterke moederlijnen. Bovendien zijn er qua bloedspreiding wel eens minder gevarieerde lichtingen geweest.

29 oktober: vrijdag eerste observatie met gastmenners
Sinds de eindbeoordeling als rijpaard op 17 oktober ligt de focus op de aangespannen disciplines. De hengsten worden getraind door het vaste duo Ito Werkman en Udo de Haan. Vandaag is het grootste deel van de hengsten onder het zadel gereden. Twee hengsten zijn in plaats daarvan gelongeerd. Aanstaande vrijdag zullen de hengsten voor het eerst tijdens dit CO voorgesteld gaan worden door gastmenners. Naast Henk Hammers, die al jaren als gastmenner fungeert, zal Demi van Nispen voor het eerst de CO-hengsten presenteren. Beide gastmenners zijn bekende gezichten op de concoursvelden met zowel KWPN- als Friese tuigpaarden. Daarnaast hebben ze beide ervaring als trainingsleider bij het verrichtingsonderzoek van KWPN-tuigpaarden. Het programma is vrijdag als volgt:
8.00 uitgestelde eindbeoordeling van Aat fan Osterberg
8.30 presentatie van herbeoordelingshengst Wibald Z. door gastruiter Hergen van Hall
Aansluitend de presentatie van de hengsten door de gastmenners.

1 november: Aart fan Osterberg mag door
Tijdens de uitgestelde beoordeling van Aart fan Osterberg heeft de hengst groen licht gekregen om deel te nemen aan deel twee van het verrichtingsonderzoek. Hij behaalde onder het zadel een score van 77.5. Tijdens de eindbeoordeling op 17 oktober moest z’n proef afgebroken worden.

StapDrafGalopbalans & houdingsouplesseschakelenimpulsTotaal
6,57,08,07,07,07,06,577,5

 

4 november: herbeoordeling Wibald Z. aanstaande vrijdag
De herbeoordeling van Wibald Z. zal vrijdag om 8.30 plaatsvinden, voorafgaand aan de presentatie van de hengsten door de gastmenners. Dit is de tweede keer dat de acht overgebleven hengsten door gastmenners Henk Hammers en Demi van Nispen gereden worden. De jury heeft dan van alle hengsten van beide menners hun bevindingen gerapporteerd gekregen. Dit komt bij de bevindingen van beide vaste menners Ito Werkman en Udo de Haan. De observatie op vrijdag is de laatste officiële observatiedag voorafgaand aan de eindbeoordeling op zaterdag 16 november. Dit betekent dat de eigenaren door de jury zullen worden bijgepraat over hun bevindingen.

8 november: Geen vervolg Centraal Onderzoek voor Wibald Z.
Vanochtend heeft de herbeoordeling van de hengst Wibald Z. plaatsgevonden. De jury heeft besloten dat de hengst het Centraal Onderzoek niet zal vervolgen.

StapDrafGalopbalans & houdingsouplesseschakelenimpulsTotaal
7,06,57,06,57,06,57,074,5


11 november: Programma eindbeoordeling zaterdag 16 november

TijdschemaRubriekLocatie
10.00Tuigen Centraal Onderzoek hengstenOutdoor
11.15Horses2fly/KFPS sportcompetitie tuigen Young RidersIndoor
11.30Horses2fly/KFPS sportcompetitie tuigen Hengsten/ruinen, 5/6 jarigenIndoor
11.45PauzeIndoor
12.00Horses2fly/KFPS sportcompetitie tuigen merriesIndoor
12.15Mennen Centraal Onderzoek hengstenIndoor
13.15Horses2fly/KFPS sportcompetitie tuigen hengsten/ruinen 4 jarigenIndoor
14.00Bekend maken uitslag Centraal OnderzoekIndoor

 

16 november: 6 hengsten goedgekeurd
Bij de eindbeoordeling zijn zaterdag 6 hengsten ingeschreven. Een mooie groep nieuwe fokhengsten, die in veel opzichten een opvallend verscheiden gezelschap vormen. Voor vijf van de zes vaders van deze hengsten betekent dit hun eerste goedgekeurde zoon. Variatie ook in verwantschap, met een drietal hengsten die qua bloedvoering voor meer spreiding kunnen zorgen. Toen de 6 hengsten zaterdag gezamenlijk opgesteld werden,  kon ook de variatie in model goed bekeken worden: van ultra-moderne hengsten tot hengsten met net iets meer kaliber. Ook in verrichtingsbeeld bevat de groep hengsten de nodige variatie: specialisten voor een bepaalde sportdicipline als specialisten voor specifieke basisgangen. Van de zes nieuw ingeschreven hengsten is één hengst drager van dwerggroei: Boet 516.
Helaas konden twee hengsten niet ingeschreven worden: Bono v/d Bokkefarm en Aart fan Osterberg. Beide hengsten stonden na het zadelexamen met een score van 77 resp. 77.5 ‘op scherp’. Beide hadden de ‘opdracht’ gekregen dat ze in de aangespannen disciplines een hoge score moesten neerzetten om goedgekeurd te kunnen worden. Voor Aart fan Osterberg bleek al snel dat een dergelijke score er niet in zat en werd in overleg met de jury de hengst teruggetrokken. Bono v/d Bokkefarm kreeg tot het allerlaatst de kans, maar kon in de ogen van de jury de geboden kans niet toereikend verzilveren. Ondanks dat de jury dit steeds goed met de eigenaren heeft besproken, blijft dit op de valreep stranden uiteraard erg zuur.
Het is overigens een vrij hardnekkig misverstand dat alle hengsten aan dezelfde verrichtingseis dienen te voldoen om te worden goedgekeurd. Een besluit over wel of niet goedkeuren van een hengst wordt nadrukkelijk niet alleen gebaseerd op alleen het verrichtingsresultaat, maar op het totaal van alle selectiekenmerken. Hengsten die bijvoorbeeld beschikken over een zeer goed exterieur, een sterke afstamming of een laag verwantschap kunnen met een lager verrichtingsresultaat slagen dan hengsten die voor deze kenmerken over een minder sterk beeld beschikken. Voor deze hengsten ligt de lat voor het verrichtingsonderzoek wat hoger. Soms klinkt dan de kritiek door dat de jury de tekortkomingen voor bijvoorbeeld exterieur al eerder had kunnen constateren. Uiteraard is dit ook wel geconstateerd, de vraag tijdens het verrichtingsonderzoek is dan, in welke mate een hengst in staat is in het verrichtingsonderzoek deze minder sterke eigenschappen te compenseren. Voor beide genoemde hengsten was dat dus helaas niet het geval.
De resultaten:

1Bauke Venstapdrafgalopbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
rijproef9,07,57,07,57,57,57,584,5
Jouwe 485 x Uldrik 457stapdrafbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
menproef8,08,08,08,07,58,087,5
Boet 516voorbeenachterbeenzweefm.houdingfrontsouplesseimpulstotaal
tuigproef8,07,57,57,07,08,07,582,5
3Bono v/d Bokkefarmstapdrafgalopbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
rijproef6,57,07,57,06,57,07,577,0
Jehannes 484 x Norbert 444stapdrafbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
menproef6,57,07,56,57,07,076,0
voorbeenachterbeenzweefm.houdingfrontsouplesseimpulstotaal
tuigproef7,57,57,07,57,06,07,079,0
7Bouwe van Dijkstra Statestapdrafgalopbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
rijproef7,57,57,57,07,57,07,581,0
Jouwe 485 x Haitse 425stapdrafbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
menproef7,57,57,57,57,57,582,5
Arent 515voorbeenachterbeenzweefm.houdingfrontsouplesseimpulstotaal
tuigproef7,08,07,07,57,57,07,581,5
23Aise van het Donckse Hofstapdrafgalopbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
rijproef6,07,58,08,07,07,57,581,0
Jehannes 484 x Andries 415stapdrafbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
menproef6,08,07,57,58,08,082,0
Auwert 514voorbeenachterbeenzweefm.houdingfrontsouplesseimpulstotaal
tuigproef8,08,07,58,08,07,57,586,0
35Zanderstapdrafgalopbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
rijproef6,56,56,07,07,06,57,573,0
Fabe 348 x Karst 362stapdrafbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
menproef7,06,57,07,07,07,577,0
Wolter 513voorbeenachterbeenzweefm.houdingfrontsouplesseimpulstotaal
tuigproef7,56,57,07,07,57,57,579,0
36Zweitse fan Pier’s Hiemstapdrafgalopbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
rijproef6,08,06,57,07,57,58,078,0
Loadewyk 431 x Beart 411stapdrafbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
menproef6,07,57,57,57,58,080,5
Waander 512voorbeenachterbeenzweefm.houdingfrontsouplesseimpulstotaal
tuigproef7,57,58,07,57,57,57,583,0
41Willem E fan de Iepene Hikkestapdrafgalopbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
rijproef7,08,07,57,57,57,57,582,5
Thorben 466 x Doeke 287stapdrafbalanssouplesseschakelenimpulstotaal
menproef6,57,57,57,07,57,078,5
Wibout 511voorbeenachterbeenzweefm.houdingfrontsouplesseimpulstotaal
tuigproef7,57,57,57,07,07,57,581,0

 

Vorig artikelAthenas de Bagatel (Norbert 444) dagkampioen in Frankrijk
Volgend artikelMarc-Peter Spahn en Tineke Bartels samen op Horse Event *video*