Doorstroming KFPS-inspectie

Vorig jaar is besloten dat er binnen de KFPS-organisatie een manager aan te stellen, welke verantwoordelijk is voor keuringen en opleiding. Hiermee wordt beoogd dat:
1) de kwaliteit van het keuren verder geprofessionaliseerd wordt;
2) de aansturing, monitoring en opleiding van juryleden een taak wordt van het stamboekkantoor;
3) de inspectie ontlast wordt tav keuringsgerelateerde zaken, zodat de focus komt te liggen op het keuren van paarden;
4) de organisatie minder kwetsbaar wordt ten aanzien van de belangrijkste activiteit van het stamboek: fokkerij. Daarnaast worden het ontwikkelen van keuringsbeleid en de uitvoering ervan gescheiden.

Het vertrek van de benoemde functionaris eerder dit jaar betekent allerminst dat de uitgezette koers wordt gewijzigd. Echter, zolang er nog geen nieuwe persoon is benoemd, zullen deze taken onder directe verantwoordelijkheid van stamboekdirecteur Ids Hellinga vallen. Dit betekent dat er volop gewerkt blijft worden aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de keuringen in termen van uniformiteit, consistentie en presentatie.

Daarnaast is in de KFPS-strategie 2019-2024 uitgesproken, dat er gestreefd gaat worden naar een snellere doorstroming binnen de KFPS-inspectie. In dit kader is de volgende planning gemaakt. Louise Hompe zal per 2020 stoppen als inspecteur. Ze blijft beschikbaar als senior jurylid. Daarnaast zal Jaap Boersma aan het einde van 2020 stoppen als inspecteur en als lid van de KFPS-Hengstenkeuringsjury. Het CO van najaar 2020 zal z’n laatste taak zijn in deze functie. Jaap Boersma gaat niet verder als jurylid. Hiermee worden kansen geboden aan nieuw talent. Dit betekent dat er voor de komende anderhalf jaar twee vacatures zijn. Er wordt er naar gestreefd minimaal een van beide functies in het komende najaar te benoemen. Ingezet wordt op een juiste balans tussen ervaring en vernieuwing, waarbij optimaal gebruik gemaakt kan worden van expertise van binnen het KFPS maar ook daarbuiten.

Vorig artikelTjalbert 460 vrij van dragerschap
Volgend artikelKampioenschap klavertje drie voor Feike Holtrop