Friesian Horse Kalender Ambassadeurseditie overhandigd aan CdK van Friesland drs. Brok

Commissaris van de Koning van Friesland, drs. A.M. Brok ontving uit handen van Sabien Zwaga de Ambassadeurs-editie van de Friesian Horse Kalender. Met liefde maakte hij wat tijd vrij in zijn drukke schema om een delegatie medewerkers van deze uitgave van de kalender te ontvangen.

Passie voor het Friese paard

Vol passie vertelde drs. Brok over zijn eigen interesse voor het (Friese)paard en uitte hij zijn grote bewondering voor het statige Friese paard in al haar pracht en praal. Hij draagt het Friese paard een overduidelijk warm hart toe, evenals het initiatief van Sabien Zwaga voor het laten slagen van deze derde editie van de kalender.

Opgedragen aan Frits de Jong

Opnieuw werkten vele vrijwilligers belangeloos mee aan de totstandkoming van de Ambassadeurseditie. Op deze kalender weer een prachtige serie foto’s te vinden, meest gemaakt door Laura Dijkslag Fotografie. De hoofdpersonen op de kalender betekenen elk op geheel eigen wijze iets voor het Friese paard. De ambassadeurskalender is opgedragen aan de vorig jaar overleden Frits de Jong uit Tjerkgaast. Vrouw Rinske en dochter Setske waren ook bij de overhandiging aanwezig.

Goede doel

Elke editie van de Friesian Horse Kalender is naar een goed doel gegaan. Elk jaar weer een andere, maar allemaal gerelateerd aan de ziekte kanker. De opbrengst van de Ambassadeurskalender gaat in zijn geheel naar de Anthonie van Leeuwenhoek Foundation. Een kalender kost € 20,00 en is te bestellen via friesianhorsekalender.nl. Tweespan Ruitersport in Boornbergum verkoopt de kalenders ook in de winkel.

 

Vorig artikelWeerzien van fokker Sietse Hooisma met Germ B: ‘Kalm en braaf: zo zie ik ze het liefst’
Volgend artikelAcht dames geslaagd voor fokjuryopleiding Koepel Fokkerij