‘Gaat onze fokdag wel door?’

Bestuursleden van de fokverenigingen krijgen regelmatig de vraag of de fokdagen wel doorgaan, met het oog op de coronaproblematiek. Een begrijpelijke vraag, waar echter op dit moment nog geen antwoord op kan worden gegeven. De huidige corona-maatregelen zijn geldig tot 1 juni en over de situatie daarna is nog niets bekend, terwijl met de Zeeuwse Dag van het Paard op 27 juni het fokdagseizoen pas wordt geopend. Mogelijk dat over de maatregelen ná 1 juni meer duidelijkheid komt op 21 april, bij de volgende persconferentie van het kabinet.

Net als het KFPS denken de fokverenigingen vooruit in scenario’s. Gisteravond is hier door KFPS en fokverenigingen overleg over gevoerd. De doelstelling is, dat in de uiteindelijke besluitvorming zo veel mogelijk één lijn wordt gekozen. Afgesproken is dat minimaal vier weken vóór de fokdag de fokverenigingsbesturen een besluit nemen over het wel of niet doorgaan van de betreffende fokdag. In het geval een fokdag niet door kan gaan, zal de mogelijkheid geboden worden de paarden door te schuiven naar een volgende fokdag. Waar nodig zal het KFPS de mogelijkheid openhouden voor het keuren van paarden op locatie van de trainingsstallen, zoals nu ook gebeurt als alternatief voor de vroege stamboekkeuringen die geannuleerd zijn. Dit betekent dat ook in het geval er fokdagen geen doorgang vinden, de paarden hoe dan ook gekeurd kunnen worden.

Via de KFPS-website en de sites van de fokverenigingen zal nader geïnformeerd worden over de gevolgen van de coronacrisis voor het doorgaan van de fokdagen.

Foto: Ingrid Truijens

Vorig artikelFamilie Van Gerwen: ‘Pjaike is een koningin die zich áltijd laat zien’
Volgend artikelBlog-Ester: opvoedtips voor jonge veulens (met video)