Geen Centrale keuring

Deze week is besloten dat de Centrale keuring dit jaar niet doorgaat. Hoewel het kabinet nog geen duidelijkheid heeft gegeven over hoe de Covid-19-maatregelen er ten aanzien van evenementen na 1 september uit zullen zien, is het aannemelijk dat de anderhalve meter situatie van kracht blijft. Onder die omstandigheid is het organiseren van een Centrale keuring met publiek niet mogelijk. Een CK zonder publiek ziet het KFPS niet als een optie.
Met het nu al nemen van dit besluit, wil het stamboek duidelijkheid verschaffen richting de fokkers, met name met het oog op het plannen van de voorbereiding van de paarden voor de keuring. Daarnaast wordt hiermee tevens voorkomen dat fokkers onnodig kosten maken, in het geval door wijzigende maatregelen de CK op een laat tijdstip alsnog afgelast zou moeten worden.
Het niet doorgaan van de CK houdt in dat de paarden die tijdens de keuringen (op locatie) een eerste premie krijgen, op dezelfde dag kunnen promoveren naar (voorlopig) Kroon of Model.

Vorig artikelLivestream locatiekeuring Stal de Mersken
Volgend artikelFiene van de Zomerdijk (Thorben 466) gepromoveerd naar voorlopig Kroon