Governance-onderzoek KFPS

Het jaar 2020 is voor het KFPS in bestuurlijk opzicht turbulent verlopen. De goedkeuring van de hengst Boet 516 heeft voor veel onenigheid geleid tussen de geledingen van het stamboek. Tijdens de ledenraadsvergadering op 27 november jl. is de wens uitgesproken lering te trekken uit alles wat er is gebeurd, om herhaling te voorkomen.

Onafhankelijk onderzoek

Het KFPS-bestuur heeft daarom besloten een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door de heer Gerrit Mastenbroek. Deze opdracht heeft tot doel de governance van het KFPS te verbeteren, en de kans op hernieuwde onrust bij toekomstige besluiten tot goedkeuring van hengsten te beperken, door oorzaken te analyseren en verbeteringsadviezen te formuleren. De onderzoeksvragen zijn:

  1. Wat is er gebeurd, mede in het licht van de geldende statuten en reglementen?
  2. Hoe is de onrust ontstaan: welke oorzaken zijn van belang om te onderkennen?
  3. Hoe is de kans op hernieuwde onrust in de toekomst te beperken en in goede banen te leiden: welke maatregelen zijn aan te bevelen?

Het onderzoek zal zich met name richten op de goedkeuring van een hengst met cornage. Deze goedkeuring is een belangrijke aanleiding geweest voor de onrust binnen de vereniging. Verder zal het onderzoek zich onder andere richten op de tijdelijke bestuursaanvulling vanuit de ledenraad en de wijzigingen in de samenstelling van de hengstenkeuringscommissie, alsmede het functioneren van de verschillende geledingen van de vereniging met betrekking tot deze onderwerpen.

Het is de bedoeling dat het onderzoek in de komende maanden zal plaatsvinden, zodat de uitkomsten kunnen worden besproken tijdens de ledenraadsvergadering in mei.

 

 

Vorig artikelVeulen geboren: waar moet je op letten?
Volgend artikelLivestream derde KFPS College Tour – 16 februari