Groen licht voor KFPS Fokkerijonderzoek

Roelof Bos, Detlef Elling, Martine Breedveld en Jan Veldhuis

De ledenraad van het KFPS heeft op vrijdagavond 25 november met overgrote meerderheid ingestemd met het vierjarig onderzoek ‘Behoud van het Friese paard’. Op de ledenraadsvergadering werd afscheid genomen van bestuursleden Roelof Bos en Detlef Elling, die niet alleen het eerste buitenlandse bestuurslid is geweest, maar ook de primeur heeft van de eerste buitenlandse bestuurder die de eretitel KFPS ambassadeur kreeg. Als nieuwe bestuursleden werden Martine Breedveld en Jan Veldhuis verwelkomd.

Detlef Elling benoemd tot KFPS ambassadeur

Het KFPS bestuur kent met Martine Breedveld en Jan Veldhuis twee nieuwe leden. In Zwolle werd afscheid genomen van Roelof Bos die nog wel in de structuurcommissie van het stamboek blijft. ‘Roelof zette twee jaar geleden een stap naar voren ten tijde van de bestuurscrisis’, wist ledenraadsvoorzitter John Boot te vertellen. ‘Het was wel even wennen aan de andere kant van de tafel.’ Samen met Jan Raaijmakers en Anita van Kempen wisten ze het KFPS bestuurbaar te houden toen er nog maar twee bestuursleden over waren. Eén van die twee was Detlef Elling, die na acht jaar bestuurswerk deze ledenraadsvergadering afscheid nam omdat zijn bestuurstermijn erop zat. Ledenraadsvoorzitter John Boot prees de inzet van Elling. ‘Hij heeft het KFPS bestuurbaar gehouden, en onnoemelijk veel kilometers gemaakt in al die jaren tussen Duitsland en Nederland.’
Elling loodste de vereniging daadkrachtig door een hele moeilijke periode en kreeg als blijk van waardering de functie van KFPS ambassadeur. In zijn afscheidswoord herinnerde Elling nog aan zijn benoeming als bestuurslid in 2014. ‘Als eerste buitenlands bestuurslid werd er lang over vergaderd. Ik heb drie kwartier op de gang moeten wachten voordat ik daadwerkelijk de benoeming kreeg.’ De ‘Vom Friesenhof Altmark’ fokker had echter al een hele bestuursperiode in Duitsland erop zitten en was al zeven jaar ledenraadslid geweest. Ondanks dat zijn leven de afgelopen jaren in het teken van het besturen van het KFPS heeft gestaan, neemt hij met een gerust hart afscheid. ‘Er staat een team waar ik alle vertrouwen in heb. Ik ben er trots op dat ik voor het Friese paard en haar fokkers wat heb kunnen betekenen.’
In de Commissie van Beroep werd Paul Wijnands benoemd, Sander Putman en Esther Liano werden herbenoemd in de Fokkerijraad.

Unaniem instemming financiering

Over het fokkerij onderzoek is op drie buitenlandse online vergaderingen en drie themabijeenkomsten in Nederland veel verteld. Wageningen UR-onderzoekers Marije Steensma en Bart Ducro kregen van de ledenraad groen licht om hun onderzoek te starten. Daarbij zal de komende jaren alle dna-informatie van de 80k snp-testen van veulens verzameld en geanalyseerd gaan worden. Fokkers krijgen met deze nieuwe dna-techniek, die door de EU is voorgeschreven voor stamboek fiattering, ook meteen zekerheid over de vader van het veulen en een mogelijk dragerschap. ‘De goedkeuring van het onderzoek is een felicitatie aan ons allemaal en goed voor het stamboek’, aldus KFPS-voorzitter Tineke Schokker. ‘Dit onderzoek is een stap voorwaarts en tegelijk een hele uitdaging.’
De ledenraad stemde volmondig en unaniem (100 %) in met de financiering van het fokkerij onderzoek, alhoewel de co-financiering voor het onderzoek dat in totaal vier jaar in beslag gaat nemen en bijna 3 ton gaat kosten, nog niet is geregeld. Voor de financiering wordt een beroep gedaan op het eigen vermogen van het stamboek.

Contributie blijft gelijk, tarief veulenregistratie bijgesteld

Met de alom bekende kostenstijgingen en de recessie die dreigt is het stamboek terughoudend geweest in de begroting voor het komende jaar. Om deze begroting naar de gewenste 0 onderaan de streep te brengen heeft de ledenraad een aantal besparingen goedgekeurd om te voorkomen dat de 14,5% consumentenprijsindex aan de tarieven wordt toegevoegd. Zo zal verenigingstijdschrift Phryso niet 12, maar 10 keer verschijnen in 2023, waarbij het wel mogelijk is in pagina’s per editie uit te breiden. Bij de prijsstijgingen van de diensten wist de ledenraad hogere kosten voor de leden te beperken. Uiteindelijk werd hun voorstel om de contributie gelijk te houden en de plus van 3,5% bij het tarief voor veulenregistratie te laten varen, gehonoreerd. Vooral ook om fokkers te blijven stimuleren veulens te fokken, zo motiveerde de ledenraad. De overige tarieven stijgen overigens wel met 12%. Naar schatting komt de begroting 2023 negatief uit op min 50.000 euro.

Vorig artikelIBOP Wergea: 5 nieuwe Kroonmerries, met een topscore van 89 punten voor Ester (Jehannes 484)
Volgend artikelSuzanne Wilthof: “Ik kan me geen leven zonder Imke voorstellen”