Hengstenkeuring 2022 gaat online

De KFPS ledenraad en het bestuur heeft tijdens de ledenraadsvergadering op vrijdag 26 november besloten de Hengstenkeuring 2022 online te laten plaatsvinden. Na het weekend krijgen iedereen met tickets voor de Hengstenkeuring bericht.

Doorgaan met organiseren van de Hengstenkeuring met publiek zou behoorlijk wat kosten met zich meebrengen, terwijl de onzekerheid over de aanwezigheid van publiek alleen maar groter wordt, zeker gezien de persconferentie op vrijdagavond met de aangescherpte coronamaatregelen. De online Hengstenkeuring zal plaatsvinden in Harich.

Gezondheid op 1 in fokdoel

Tijdens de ledenraadsvergadering kreeg het nieuw geformuleerde fokdoel unanieme steun. Wel met de aanpassing van de volgorde van de thema’s in het fokdoel: gezondheid komt op 1, karakter op 2, exterieur op 3 en sport op 4. Op de vergadering werden nog meer besluiten genomen. De begroting voor 2022 werd aangenomen, de verlaging van de de verkoopadministratiekosten en de IBOP kregen ook de volle steun van de ledenraad en zorgen ervoor dat het KFPS de benchmark met vergelijkbare stamboeken doorstaat. Ook de wijzigingen in het reglement hengstenselectie en het huishoudelijk reglement werden aangenomen.

Besturen en raden

In de vergadering werd ook een aantal wisselingen in de verschillende besturen en raden concreet. Tineke Schokker nam de voorzittershamer over van Detlef Elling die alle lof kreeg toegezwaaid over de manier waarop hij in een lastige tijd het stamboek op koers heeft gehouden. Hij blijft komende maanden nog betrokken bij het KFPS bestuur om de nodige ervaring in te brengen. Datzelfde geldt voor Jan Raaijmakers die tot het voorjaar van 2022 aanblijft, Roelof Bos verlengt zijn bestuurstermijn tot de herfst van 2022. In de ledenraad nam Tjibbe Bosma afscheid en Pieter Wijbenga namens Ta it Bihâld zijn plaats in.

Nieuwe leden

De volgende jury’s, raden en commissies kregen versterking of wisseling van de wacht.

In de fokkerijraad komen drie nieuwe leden: Marc Peter Spahn, Hans Boersma en Tjitze Bouma.
Verrichtingsjury wordt aangevuld met Ito Werkman en Jos van der Wal
In de structuurcommissie komen Sjoerd Ruiter en Janneke Haverschmidt
Ledenraadsvoorzitter blijft John Boot, Mirella van Leeuwen wordt vice voorzitter.
Als plaatsvervangend lid bij de integriteitscommissie komt H.J. Bodyféé
De Hengstenkeuringscommissie bestaande uit voorzitter Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Reijer van Woudenbergh wordt aangevuld met aspirant Ellen van Gastel
De herkeuringscommissie blijft bestaan uit Bart Bax, Jan Hellinx en Sabien Zwaga

Vorig artikelKFPS College Tour 2021/2022
Volgend artikelEerste bezichtiging zonder publiek