Wat u moet weten over houderschapsregistratie van uw paard

Chip KWPN Eerste bezichtiging 2019 © DigiShots

Er is zoals blijkt uit de vele telefoontjes nog veel onduidelijk over de nieuwe houderschapsregeleng – I&R (Identificatie & Registratie). Vanaf 21 april 2021 gelden er nieuwe I&R-regels voor paarden en wordt de Europese diergezondheidsverordering van kracht. De verblijfplaats van paarden moet vanaf dat moment geregistreerd staan in de nationale database bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). In de praktijk komt het erop neer dat er een registratieplicht geldt voor zowel hobbymatig als ook professioneel gehouden paarden, zodat de overheid inzicht heeft in het aantal paarden per locatie.

Registreren van het paard

Het registreren van paarden gebeurt via het chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort bij een paard. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi) waaronder het KFPS.  Het KFPS mag dit namens RVO uitgeven en registreren en zorgt dat de gegevens in de Nederlandse centrale database terecht komt. Wilt u nagaan of uw paard in de Nederlandse database geregistreerd staat? In deze zoekfunctie op rvo.nl kunt u het chipnummer of levensnummer van een paard intypen om te zien welke gegevens bekend zijn.
Veel Friese paarden hebben een chipnummer beginnend met een 9. Dit komt omdat het KFPS al begonnen is met chippen voordat de landcode werd gebruikt. Bij het registreren in Mijn RVO wordt automatisch de landcode 528 ingevuld, deze cijfers moeten vervangen worden door de eerste drie cijfers van het chipnummer beginnend met 9.

Staat uw paard niet geregistreerd? Neem dan contact op met het KFPS via mail@kfps.nl of 0512-523888

Aanvragen/aanpassen UBN

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden heeft u een UBN nummer nodig. U kunt dit aanvragen bij het RVO. Indien u al een UBN nummer heeft kunt u daar het diersoort paardachtigen aan toevoegen. Hoe u dat kunt doen leest u in deze handleiding: Handleiding UBN paardachtigen registreren
Bij vragen over de UBN registratie  u contact opnemen met de klantenservice van RVO via het contactformulier op RVO.nl of telefonisch via 088-0424242 (bedrijven) of 088-0424747 (particulieren).

Paarden koppelen aan UBN nummer

Vanaf heden is het mogelijk om uw paarden te koppelen aan een UBN nummer.
Dit gaat via Paarden melden op mijn.rvo.nl Maar dit lukt nog niet altijd. Indien uw chipnummer wel bekend is bij het RVO en het lukt niet adviseren wij u het later nogmaals te proberen.
Heeft u dus paarden op uw eigen bedrijf die langer dan 30 dagen blijven, professioneel of hobbymatig, dan bent u als exploitant van de locatie verantwoordelijk voor de registratie van de locatie van deze paarden.

Machtiging afgeven

U kunt er ook voor kiezen om de administratie van het koppelen van uw paarden aan een UBN nummer uit te besteden. Hoe u dat kunt doen leest u in deze handleiding.

Paardenadministratie op orde

Vanaf 21 april 2021 treedt de regelgeving in, maar de controlerende instantie NVWA heeft aangegeven iedereen ruim de tijd te geven om de gehele administratie goed in te richten.
Daarom is het aan te bevelen om de administratie bij het RVO maar ook in MIJN KFPS in orde te hebben. Heeft u nog paarden op uw naam staan die inmiddels zijn overleden of verkocht? Dan kunt u via MijnKFPS deze administratie bijwerken.

Nog vragen over wanneer u wat moet gaan doen? Bekijk dan dit handige Stroomschema UBN-I&R melding

Handige links

Vorig artikelBlog Ester: gouden slippertjes, hoefbeentakken en aftellen met Roza
Volgend artikelLivestream locatiekeuring Stal Lueks – 17 april