Inspiratie

Zelden leverde ik de tekst voor de column zo kort voor de deadline in als deze keer. De ene keer heb je meer inspiratie dan de andere keer. Meestal vormen discussies tijdens bijvoorbeeld een studieclubavond de basis voor een onderwerp op deze bladzijde. Of gewoon een gesprek met een fokker aan de kant van de keuringsring.
Het vertalen van onderwerpen die leven bij de leden naar hoe we hier als stamboek handen en voeten aan geven. Dat is de thematiek van de Phryso-column in een notendop. Maar goed, studieclubavonden en keuringen met publiek zijn er voorlopig nog niet bij. Een gemis, in veel opzichten. Niet alleen het sociale aspect, maar vooral het ontbreken van interactie vormt een lacune. Immers, het functioneren van een vereniging staat of valt bij het uitwisselen van ideeën. En zorgt dus ook voor stof voor de column.
Voor de goede orde de vereniging zit desondanks niet bepaald stil. De fokkerijenquête van eind vorig jaar heeft ruimschoots input van de leden opgeleverd, die vraagt om vertaling naar beleid. In dit geval met name om de fokkerij een ‘boost’ te geven.
Daarnaast vraagt het zoeken naar oplossingen van activiteiten die in deze tijd wel kunnen dubbel energie. Een mooi voorbeeld hiervan is de KFPS College Tour. Een alternatief voor juist de studieclubavonden. Afgaand op het overweldigende aantal kijkers en de vele positieve reacties, een groot succes!
Een breed palet aan fokkerijonderwerpen, van verschillende experts of collega fokkers. Dit juist in de tijd die qua fokkerij het meest boeiend is. De tijd waarin de veulens geboren worden en fokkerijbeslissingen genomen worden. Primetime voor de mooiste hobby die er bestaat: fokkerij! Met de webinars, maar bijvoorbeeld ook met het fokkerijthemanummer, de maarteditie van Phryso, proberen we u hierbij inspiratie te geven. In de eerste plaats, inspiratie om te gaan fokken. Maar ook inspiratie om in de fokkerij de beste keuze te maken.

Ids Hellinga
Directeur KFPS

Vorig artikelJan Vriend: ‘Ons visitekaartje nooit loslaten’
Volgend artikelLivestream ABFP tussenbeoordeling test II – 7 april