Jan Raaijmakers neemt afscheid als KFPS-bestuur en wordt KFPS-ambassadeur

Jan Raaijmakers met KFPS-voorzitter Tineke Schokker

Eigenlijk zou hij maar één jaar het KFPS-bestuur versterken, maar het werden er uiteindelijk twee. Jan Raaijmakers uit Geffen nam op vrijdagavond 20 mei afscheid van het bestuur. ‘Soms wat hard op de inhoud, maar altijd zacht op de verhoudingen’, complimenteerde ledenraadsvoorzitter John Boot. Jan Raaijmakers blijft als ambassadeur betrokken bij het stamboek.

Open en eerlijke communicatie

Jan Raaijmakers kwam in een roerige tijd in het bestuur, zo blikte John Boot terug. ‘We zochten iemand met draagvlak en capaciteiten. Dat besturen heb je met verve gedaan. Je hebt de schouders eronder gezet om de vereniging in een moeilijk tijd bestuurbaar te maken.’ Vele ritjes vanuit het zuiden naar het noorden maakte Jan die mede de begeleiding verzorgde van het hele traject van het Centraal Onderzoek. ‘Het was eigenlijk nooit mijn ambitie om bestuurder te worden’, blikte Jan terug terwijl hij de boodschap meegaf een open en eerlijke communicatie te blijven nastreven. ‘Er zijn veel zaken geregeld, maar er zijn ook nog uitdagingen. We hebben een goed, gezond stamboek met een mooi Fries paard. Ik ben blij dat ik daar een kleine bijdrage aan hem mogen leveren.’

Aftredend en nieuwe benoemingen

Tijdens de ledenraadsvergadering waren vier ledenraadsleden aftredend. Gerarda van Harten en Gerard Lokhorst werden herkozen. Janet van der Ark nam afscheid namens de Groningen-Drenthe combinatie en in de regiovergadering werd Albert Lueks in haar plaats gekozen. Voor de regio van het Friese Paard Wolvega e.o. neemt Murk de Jong de plaats in van de aftredende Hanny van Wijncoop. Vanuit het buitenland waren er al nieuwe ledenraadsleden gekozen: voor de Regio Overige Buitenlanden Line Grundtvig-Sorenson uit Denemarken, Jose Rodriquez uit Costa Rica en Sophie loannou Georgiou uit Cyprus. Zij vulden de leegte in van Elaine de Boer, Anders Henriksen en Anna Maria de Jager. En voor de regio Noord Amerika Jack van der Kooy en Erin Miley waarbij Will Bron afscheid nam. De termijn voor Peter Kamminga in de financiële commissie zat erop en Arno Thomassen neemt het stokje over. In de Vertrouwenscommissie was Wilbert Lucius aftredend en Gerarda van Harten neemt zijn plaats in. In het College van appèl neemt mw. Revet de plaats in van H. van Dieren.

Van links naar rechts: Wilbert Lucius, Peter Kamminga, Janet van der Ark, Hanny van Wijncoop en KFPS voorzitter Tineke Schokker

(Her)benoemingen

Een aantal herbenoemingen werden door de ledenraad goedgekeurd. Zo blijft dhr. K.E. Wielinga in de Commissie van Beroep, is mw. M.L. Blackstone herbenoemd in de Tuchtcommissie, Dik Brummel werd benoemd in de exterieurjury en mw. E. Rosheuvel in de Integriteitscommissie. Als vertrouwenspersoon heeft het bestuur Ytsen de Vries aangesteld waarbij de ledenraad de aanbeveling deed nog een dame als vertrouwenspersoon hieraan toe te voegen.

Vorig artikelLivestream Stal Mellema/Stal Henswoude – 21 mei
Volgend artikelKFPS ledenraadsvergadering