Jan Veldhuis treedt terug uit KFPS-bestuur

Donderdagmorgen 5 oktober is Jan Veldhuis teruggetreden als KFPS-bestuurder. Hij vervulde de rol van secretaris, vice-voorzitter en waarnemend voorzitter sinds het vertrek van twee andere bestuursleden.

Officiële reactie

Hieronder de officiële reactie van Jan Veldhuis aan de voorzitter van de ledenraad en de voorzitter van de vertrouwenscommissie.

In mijn hoedanigheid van bestuurder van het KFPS dien ik met onmiddellijke ingang mijn ontslag in.
Over mijn beweegredenen zal ik noch schriftelijk, noch mondeling enige toelichting geven.

Ik dank mijn mede-bestuurder Miel Janssen, directeur Marijke Akkerman en het heel hardwerkende, warme en liefdevolle team op het KFPS-kantoor. Zij hebben mij tot het laatst aan toe hun onvoorwaardelijke steun en vertrouwen gegeven. Dat is wat voor mij telt!

Vorig artikelVoorlichting WK-selectie: ‘De weg naar het WK is óók de weg naar ander succes’
Volgend artikelKeuren in de VS: driejarige Stermerrie Margarita (Tjalbert 460) kampioen