Kaderdag 2022: De hand aan de ploeg en de blik vooruit

Het is de lijfspreuk van Wiepke van de Lageweg van VDL stud in Bears waar de Kaderdag van het KFPS zaterdag 29 oktober plaatsvond. Een aansprekende en treffende slogan die ook van toepassing was op deze geslaagde, maar ook gezellige Kaderdag.

Ledenraad

De Kaderdag begon in de ‘Breeders Lounge’ waar de leden van de ledenraad onder het genot van koffie/thee en wat lekkers met elkaar konden bijpraten. Daarna startte het programma met de openingsronde en werden verschillende actiepunten uit de zelfevaluatie van de ledenraad besproken. Een productieve en geslaagde ochtend, aldus de leden van de ledenraad. Een aantal actiepunten die hieruit volgden en gepresenteerd werden, zijn:

  • Er wordt een welkomstdocument gemaakt voor nieuwe ledenraadsleden.
  • De zoektocht naar nieuwe ledenraadsleden wordt beter ondersteund door de benodigde competenties die scherper in beeld zijn gebracht.
  • Er wordt gekeken naar een passende training voor het beter kunnen functioneren in de ledenraad (verbeteren van communicatieve vaardigheden).
  • Bekendheid en benaderbaarheid ledenraadsleden vergroten wat resulteert in een betere interactie met de leden.

Tussen de middag sloten ook de leden van het bestuur, de fokkerijraad, de inspectie en het managementteam aan bij de Kaderdag. Na een warm welkom door de ledenraad aan deze geledingen was het tijd voor een heerlijke lunch uit handen van cateraar It Holt uit Deinum.

VDL Stud

Doeke Hoekstra, lid van de ledenraad en werkzaam bij VDL Stud, vervolgde het programma met een enthousiaste en interessante presentatie over VDL Stud. Wat voor Wiepke begon als hobby met één fokmerrie, groeide al snel uit tot een welbekend internationaal opererend familiebedrijf. Op de verschillende accommodaties houdt men zich volop bezig met de hengstenhouderij, fokkerij, sport en handel. Tijdens de rondleiding die volgde, ging Doeke metname in op de hengstenhouderij en fokkerij. Onderwerpen waar Doeke zichtbaar enthousiast over is en waar hij als laborant met ontzettend veel passie aan werkt. Continue willen verbeteren in kwaliteit en efficiëntie door het vinden van de juiste puzzelstukjes op de juiste plaats, dat is wat Doeke enorm aanspreekt in zijn vak.

  

KFPS Dialoog

Geïnspireerd door de rondleiding en werkwijze van VDL Stud, was het tijd om het programma te vervolgen met het KFPS Dialoog. Tijdens dit dialoog werd de groep onderverdeeld in vijf gemixte subgroepen. Elke groep kreeg zo’n 30-45 minuten om het gesprek met elkaar aan te gaan over één van de vijf ingebrachte stellingen, te weten:

  1. Voor een volgende stap in de professionalisering van de organisatie, zou er meer geïnvesteerd moeten worden in een bredere dienstverlening en binding van functionarissen.
  2. Het fokken met 3e premie stamboekmerries moet vanuit het stamboek meer gestimuleerd worden.
  3. Het herkeuringsbeleid moet worden herzien.
  4. Binnen het stamboek laten wij ons te veel leiden door emoties en meningen en te weinig door de feiten.
  5. De matrix van het KFPS werkt te beperkend.

Tijdens de aansluitende gezamenlijke bespreking werd opgemerkt dat men vaak voorafgaand aan het dialoog een bepaald standpunt in had genomen, maar dat hier achteraf toch wat mitsen en maren aan bleken te zitten. Deze kwamen aan het licht door de diepgang en het dialoog op te zoeken. Dit leverde interessante gesprekken en mooie inzichten op, welke op een aantal vlakken ook tot concrete acties leidden.

Woordje vanuit Janko van de Lageweg

Voorafgaand aan een afsluitende borrel, vertelde Janko van de Lageweg zijn visie op het gebruik en de interpretatie van data op het fokbeleid. Iets wat in vergelijking met de veehouderij nog in de kinderschoenen staat, maar waar het KWPN al voortvarend mee aan de slag is. Enerzijds erg interessant wanneer het om welzijn en gezondheid gaat, maar anderzijds blijken hier ook nog veel nuances aan te liggen wanneer het bijvoorbeeld over sportaanleg gaat. Janko sloot daarin af met een kritische noot, geleerd van zijn vader Wiepke: “Je kan beter op tijd je verlies nemen en toegeven, dan dat je nog langer doormoddert”.

De verschillende geledingen van het KFPS kijken hiermee terug op een geslaagde en gezellige Kaderdag, waaraan vervolg zal worden gegeven vanuit het Management team van het KFPS.

Vorig artikelNico B.V. (Folkert 353) eerste Sport-Elite predicaat in samengesteld mennen
Volgend artikelHennie Snoeren: ‘Als Maiko zijn sportpredicaat weet te behalen, dan gaat bij mij de vlag uit!’