Keuren in Engeland en Ierland: Amanda Z Model, Jeldau Kroon en kampioen

Op de keuring in Engeland op 24 september is Amanda Z Model AA (Norbert 444 x Jasper 366) Model geworden en reservekampioen. Kampioen én Kroon werd de vierjarige Jeldau fan Fraithwen Kroon AA (Jehannes 484 x Stendert 447).

Jeldau, gefokt en in eigendom van fokbedrijf Fraithwen is een merrie met vele rasuitstraling en een goede bovenlijn, zagen juryleden Popke van der Meulen en Wil Thijssen. ‘Een merrie die hard beenwerk heeft en stapt met ruimte’, licht Popke van der Meulen toe. ‘Ze heeft een excellente, opwaartse draf met een krachtig achterbeen.’

Kapitale Amanda Model

Het reservekampioenschap was voor de ‘kapitale’ Modelmerrie Amanda. De zevenjarige merrie is gefokt door R. Zwaving uit Emmen en in eigendom van Ruth Sheikh. De merrie is rastypisch, goed gelijnd en met een correcte bovenlijn. ‘Ze bezit hard beenwerk, stapt ruim en zeer krachtig. In haar draf heeft ze een goed achterbeengebruik en veel zweefmoment.’

Voorlopig Kroonmerrie Mirjam

Van de driejarige veulenboekmerries kreeg er één een eerste premie: Mirjam fan Fraithwen Voorlopig Kroon (Tiede 501 x Stendert 447), gefokt door de succesvolle stal Fan Fraithwen en in eigendom van Ruth Sheikh die niet alleen en Modelmerrie, maar met Marjam ook een Voorlopig Kroonmerrie mee naar huis nam. ‘Een merrie met ras uitstraling en een goede bovenlijn’, zo zagen de juryleden. ‘Ze heeft correct en hard beenwerk, een actieve stap en een gedragen, opwaartse draf met een krachtig achterbeengebruik.’ Met het Sterpredicaat van Mirjam werd haar moeder Jade fan de Groenesteegh Ster Preferent (Stendert 447 x Sjaard 320).

Wytske fan ter Lune Ster AAA (Hessel 480 x Maurus 441).

IBOP-score van 84 punten

De IBOP-proeven leverde voor Stermerrie Wytske fan ter Lune (Hessel 480 x Maurus 441) een AAA-notering op dankzij een rijproef onder het zadel van 84 punten.

 

De kampioenen van Ierland

Ierland: vijftienjarige Ash kampioen

Op de keuring in Ierland op 22 september is de vijftienjarige Ash Ster (Monte 378 x Ids 300) kampioen geworden. Een rastypische merrie met een lange hals en met een ruime stap. Ash is gefokt en in eigendom van Mervyn Moon. Uit deze fokstal kwam ook de reserverkampioen: twentermerrie Renske M. (Menne 496 x Jerke 434) die de jury omschreef als modern gelijnd. ‘In haar draf heeft ze voldoende ruimte, maar mocht ze wat krachtiger zijn.’

 

Vorig artikelShow Ald Frysk Hippysk Erfguod alsnog verreden
Volgend artikelJehan en Bernice Bouma Fries kampioen Ringsteken