KFPS ledenraadsvergadering

De meeste onderwerpen die op de KFPS ledenraadsvergadering op vrijdag 20 mei op de agenda stonden zijn goedgekeurd, behalve de aanpassing van het Prestatiepredicaat. .

Eerst de onderwerpen waar de ledenraad mee instemde.
• De zittingsduur van bestuursleden kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd met een jaar.
• De aanscherping van de gedragscode, met onder andere beperkingen op het aannemen van giften boven 25 euro, werd aangenomen.
• Het verwijderen van haren in de oren van de paarden en tastharen is voor keuringspaarden verboden. De ledenraad stemde ermee in (85,7%) in dat juryleden niet alleen controleren, maar deze regel ook handhaven.
• Eigenaren die een risicoparing met hun merrie doen (dragermerrie combineren met een dragerhengst) krijgen eerst een waarschuwingsbrief, bij een tweede keer volgt een boete van 2000 euro, stemde 57,1% van de ledenraad voor. Geopperd werd om veulens, met het bepalen van de afstamming op basis van haarmonsters, ook standaard op dragerschap te onderzoeken.
Het voorstel de score van de aanlegtest voor het in aanmerking komen van het Prestatiepredicaat te verhogen van 75 naar 77 punten haalde de eindstreep niet. 65,5% van de stemmende ledenraadsleden verworp het voorstel.

2021 viel financieel mee

Financieel viel 2021 voor het KFPS mee, ondanks de corona en het daardoor niet doorgaan van evenementen bleef de schade beperkt tot een verlies van €26.000. Bestuurslid Miel Janssen lichtte toe dat het verlies een stuk positiever is dan de € 360.000 verlies die in de begroting was goedgekeurd door de ledenraad. Dankzij TVL en NOW-regelingen kreeg het KFPS een tegemoetkoming van gederfde inkomsten in verband met corona. Voor 2022 is de begroting vastgesteld op 100.000 negatief.

Hogere vrijwilligersvergoedingen

Goedgekeurd werd ook de verhoging van de vergoedingen voor de vrijwilligers binnen het stamboek. Juryleden krijgen een vergoeding van 170 euro per dag, de leden van de HKC ontvangen 250 per dag, terwijl ringmeesters en chippers/meetploeg 100 euro per dag kunnen declareren, naast vaste jaarvergoedingen voor bijscholing en dergelijke. Deze verhogingen zijn meer marktconform, inclusief een jaarlijkse indexering.

Vergaderen nieuwe stijl

Het bestuur deed nog het voorstel de vergaderingen die twee keer per jaar op de agenda staan, te splitsen in een ‘administratieve’ vergadering en een inhoudelijke vergadering. Het overleg in de regio’s leverde stof tot discussie op voor de Fokkerijraad rondom de foktechnische onderwerpen. De discussie in de regio’s over onderzoek naar erfelijke gebreken – in samenwerking met de Fenway Foundation – duurzaamheid, welzijn en karakter hebben goede aanknopingspunten opgeleverd waar de Fokkerijraad mee aan de slag gaat. Echter met totaal 150 leden was de opkomst mager, bij de online (buitenlandse) vergadering kwam hetzelfde aantal leden. Aantallen die niet genoeg zeggen over de mening van de leden. Het voorstel is drie tot vier vergaderingen in het land te organiseren, eventueel aangevuld met een gastspreker om de discussie over paarden en de fokkerij te stimuleren.

Vorig artikelJan Raaijmakers neemt afscheid als KFPS-bestuur en wordt KFPS-ambassadeur
Volgend artikelZeven sterren bij locatiekeuring Mellema/Henswoude; een eerste premie voor Jantje (Tiede 501).