KFPS neemt afscheid van Ids Hellinga

Het bestuur van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek heeft in goed overleg met Ids Hellinga besloten dat hij na 18 jaar dienstverband stopt als directeur van het KFPS. Met het oog op de toekomst van de vereniging wenst het bestuur de directeursfunctie en fokkerijzaken te scheiden. Deze nieuwe structuur past niet bij de huidige invulling en daarom is in gezamenlijk overleg besloten om een andere weg in te slaan. Op korte termijn zullen de lopende zaken worden overgedragen aan de kantoororganisatie.

Als stamboek zijn wij Ids Hellinga zeer erkentelijk voor zijn werkzaamheden bij het KFPS. Met zijn enorme kennis van fokkerij en genetica heeft hij een grote bijdrage geleverd aan waar het stamboek nu staat. Onder zijn leiding werd onder meer het ernstig bedreigende inteeltniveau van het Friese paard omgebogen naar een veilige marge en werden DNA-testen ontwikkeld om de erfelijke aandoeningen waterhoofd en dwerggroei te elimineren. Daarnaast ontwikkelde hij hulpmiddelen (fokwaarden) om effectiever te kunnen selecteren voor exterieur, sportaanleg en karakter.

Vorig artikelWK Jonge dressuurpaarden: ‘Heel goed gevoel, wie weet zijn we door …!’
Volgend artikelOnline regiovergadering KFPS verwelkomt vier nieuwe ledenraadsleden