Koninklijke onderscheidingen voor de tweelingbroers Haike en Harmen van der Meulen en Tjisse Wallendal

KFPS-voorzitter Bert Wassenaar spelt Haike van der Meulen de gouden speld op (Foto: Karin Sevink)

Op vrijdag 24 april zijn drie bijzondere leden van het KFPS Koninklijk onderscheiden. De tweelingbroers Haike en Harmen van der Meulen kregen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tjisse Wallendal werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ondanks de coronacrisis ging de lintjesregen gewoon door en heeft het de Koning behaagt Harmen, Haike en Tjisse van een lintje te voorzien. Alle drie heren hebben -ieder op hun eigen vlak- ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het KFPS. Hieronder een (verkorte) beschrijving met hun staat van dienst op basis waarvan de onderscheidingen zijn uitgereikt.

Lid in de Orde van Oranje Nassau: Harmen van der Meulen (70)

Harmen van der Meulen (70) is al sinds 1994 bestuurslid en penningmeester van de Friese paardenfokvereniging ‘Ta it Bihâld’. Dit jaar heeft hij afscheid genomen van het bestuur en is hij benoemd tot erelid van de vereniging. Deze vereniging is voor het behoud van het Friese Paard en richt zich op fokkers van paarden uit noordoost Fryslân. De fokdagen op de Sumarreheide vormen het jaarlijkse hoogtepunt van de vereniging. Deze dagen maken onderdeel uit van de Hynstedagen Tytsjerksterdiel. Naast deze fokdagen worden er nog diverse andere activiteiten georganiseerd op het gebied van fokkerij en sport.
De heer Van der Meulen heeft zich ook altijd ingezet in de dressuurcommissie en in de redactie van het verenigingsblad It Alde Skaei en had zitting in het bestuur van het Dressuurkampioenschap Friesch Paard te Kootwijk (samenwerking van diverse fokverenigingen door het hele land). Al met al zet Van der Meulen zich al een kwart eeuw in voor de vereniging en doet dit nog steeds. Hij levert niet alleen een positieve bijdrage binnen de fokvereniging, maar ook binnen diverse andere organisaties waarin het Friese paard centraal staat. Zo is de heer Van der Meulen, sinds de oprichting in 1999, belangeloos penningmeester van de Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel. Dit is één van de grootste paardensportevenementen van Fryslân. Dit heeft hij tot op heden op een voortreffelijke wijze gedaan. Dit blijkt wel uit het feit dat de Stichting de laatste jaren weer van een gezonde exploitatie kan spreken. Daarnaast is de heer Van der Meulen bestuurslid en penningmeester van de Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân (GCF). Ook houdt hij zich vele uren met sponsorwerving bezig. Binnen de GCF en ook binnen het concours van Garijp is hij een stille kracht die zorgt voor continuïteit en rust in het geheel.

Lid in de Orde van Oranje Nassau: Haike van der Meulen (70)

Haike van der Meulen heeft zich een zeer lange periode ingezet voor de Koninklijke Verenging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek (KFPS)’, waarvoor hij door het stamboek werd onderscheiden met de Gouden KFPS-speld. Niet alleen in de rol van bestuurder, maar met name als jurylid. Binnen het jurycorps van het KFPS behoorde de heer Van der Meulen tot de meest kundige en geroutineerde juryleden. Op basis van zijn competenties fungeerde hij veelal als voorzitter van het juryteam.
Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de voorspoedige ontwikkeling van het Friese paard gedurende de afgelopen decennia. Deze rol speelde hij in Nederland maar ook ver daarbuiten. De heer Van der Meulen heeft veel gejureerd in Noord-, Centraal- en Latijns-Amerika, in Zuid-Afrika en ook in de meeste Europese landen. Als internationaal jurylid heeft hij dan ook zijn ambassadeursrol voor het Friese paard en haar stamboek met verve bekleed. Dertien jaar lang was Haike van der Meulen, net als zijn broer Harmen, bestuurslid en penningmeester van de Friese paardenfokvereniging ‘Ta it Bihâld’.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Tjisse Wallendal (67 jaar)

Man van van dingen die er nog niet zijn. Concepten bedenken en ze vervolgens realiseren is Tjisse Wallendal op het lijf geschreven. Hij is een vakspecialist, een onconventionele ondernemer die zijn conceptuele vermogen koppelt aan een groot vermogen om zaken praktisch te benaderen.  Tjisse is voorzitter van de St. Faderpaard, die verantwoordelijk zijn voor de jubileum evenementen van het KFPS. De in 2014 gehouden voorstelling Faderpaard en in 2018 De Stormruiter zijn onder zijn voorzittershamer tot stand gekomen. Kenmerkend is wel dat alles voorstellingen altijd stijfvol uitverkocht waren (Faderpaard 10.000) en De Stormruiter (104.000). Daarnaast heeft Tjisse vele werkzaamheden verricht voor sportclub sc Heerenveen en daarmee verbonden Sportstad.

Vorig artikelBlog-Ester: iedere merrie haar eigen draagtijd (met video)
Volgend artikelVerrassingsbezoek Griet Wiersma én Friese paarden aan bejaardentehuis