Meer grip op proces hengstenselectie

De KFPS ledenraadsvergadering op vrijdagavond 3 juli stond vooral in het teken van aanpassingen in het proces en de procedure rondom de hengstenselectie. Ook werd het financiële boekjaar 2019 afgesloten en werd het lopende coronajaar, zowel foktechnisch als financieel tegen het licht gehouden.

Anderhalve-meter-setting

De vergadering, die normaal gesproken in mei plaatsvindt, werd als gevolg van de coronamaatregelen uitgesteld. In een anderhalve-meter-setting ging het in de vergadering vooral over de herijking van het hengstenselectietraject. Een onderwerp dat de gemoederen al vanaf november 2019, na goedkeuring van Boet 516, bezighoudt. Drie uur lang werd er in besloten sfeer vergaderd, wat uiteindelijk consensus opleverde over de aanpassingen in het proces van hengstenselectie. Zowel het MT, als ook het bestuur zullen in het traject naar goedkeuring vaker aanschuiven bij de Hengstenkeuringsjury. ‘Als extra check om controversiële besluiten beter te kunnen voorkomen en meer grip op het proces te krijgen’, zo had voorzitter Wiebe Wieling al aangegeven in een brief aan de ledenraad. In de najaarsvergaderingen zal bovendien een voorstel van de fokkerijraad worden ingebracht om cornage beter in te kaderen in het selectieproces. In de najaarsvergadering zal ook de samenstelling van de Hengstenkeuringsjury nader besproken worden. Voor Jaap Boersma is dit het laatste jaar, Harrie Draaijer zal het komend jaar afscheid nemen. Piet Bergsma en Corry Terpstra zullen de Hengstenkeuringsjury versterken.

Financiën coronaproof

Naast de hengstenselectie was de vergadering ook nodig om de jaarcijfers over 2019 en de begroting voor 2020 goed te keuren. De gevolgen van de coronacrisis benoemde penningmeester Peter Bazuijnen duidelijk: ‘Corona blijft de markt beïnvloeden en de organisatie van evenementen blijft twijfelachtig. Beide zijn belangrijk voor het stamboek.’ Het stamboek heeft een zeer liquide en solvabele uitgangspositie, lichtte Bazuijnen toe. ‘Ook bij een zwart scenario voor 2020 is de lange termijn continuïteit gewaarborgd.’
Dat de fokkerij met de locatiekeuringen en inmiddels ook veulenkeuringen ondank corona toch door kan gaan werd door een groot deel van de ledenraadsleden als heel positief ervaren. Enige zorg is er wel voor hét evenement van het jaar: de Hengstenkeuring. Het besluit of en in welke vorm deze toch door zal kunnen gaan in januari, wordt in september genomen.

Vorig artikelLivestream veulenkeuring It Fryske Hynder – Gaasterland
Volgend artikelNegen eerste premies op veulenkeuring It Fryske Hynder