Meerjarenbeleid: Graag uw input!

Het KFPS zal in de komende regiovergaderingen een nieuw meerjarenbeleidsplan voorleggen aan de leden. In dit meerjarenbeleidsplan (MJBP) zullen de speerpunten van het KFPS-beleid voor de periode 2019 tot 2024 worden beschreven. Op basis van het MJBP zal komend najaar vervolgens een meerjarenbegroting worden opgesteld. Het MJBP is tevens de basis van de jaarplannen die jaarlijks in de regiovergaderingen worden gepresenteerd. Voor het tot stand komen van het MJBP vraagt het stamboek de input van de leden.

Rondje door het land
Het KFPS heeft ervoor gekozen om het MJBP op een andere wijze tot stand te laten komen. Naast dat het MJBP in de regiovergadering aan de leden zal worden voorgelegd, wil het KFPS ook, voordat de concepttekst van het MJBP op papier komt, met de leden in discussie gaan over de inhoud. Hiervoor is een ‘rondje door het land’ georganiseerd. Op vier locaties in Nederland zal een discussieavond worden georganiseerd. Op basis hiervan zal het beleidsplan geschreven gaan worden.

Fokdoel
Voor de KFPS-fokkerijraad is dit tevens een mooie aanleiding om het fokdoel van het KFPS weer eens tegen het licht te houden. De laatste versie is ruim tien jaar geleden tot stand gekomen en het is goed om te kijken in hoeverre het huidige fokdoel nog steeds voldoet aan de visie over de eisen die we stellen aan het Friese paard van over een jaar of 20. Het zal met name een discussie zijn hoe de hoofdonderwerpen van het fokdoel ten opzichte van elkaar moeten worden ingewogen. Het gaat dan om raskenmerken, sportaanleg, karakter en gezondheid. Een voorbeeld van een concrete vraag aan de leden zal zijn, is of de huidige verhouding tussen exterieur en sportaanleg/beweging van 40:60 nog steeds wenselijk is.

Keuzes maken
Het vaststellen van beleid is vaak ook een kwestie van keuzes maken. Niet alles wat we willen is realiseerbaar, al was het alleen maar omdat het ook betaalbaar moet zijn. Keuzes moeten gemaakt worden over het fokkerijbeleid, dienstverlening, de mate waarin het stamboek een rol moet spelen in de afzet van paarden, hoe kijken we aan tegen de Hengstenkeuring van de toekomst, moet er in 2024 (145-jarig jubileum) weer een jubileumshow georganiseerd worden, hoe zien we de positie van fokverenigingen in relatie tot de regio’s, wat moet er gedaan worden om de fokkerij van Friese paarden te bevorderen, de wijze waarop communicatie plaatsvindt (Phryso; Phryso.com, website, sociale media, etc.)

Smartphone meenemen
Bij de discussieavonden zullen vertegenwoordigers van het bestuur, de fokkerijraad en het managementteam van het KFPS aanwezig zijn. De avonden zullen deels bestaan uit een tal van stellingen, waarop gereageerd kan worden. Reageren op de stellingen kan (anoniem) gedaan worden middels een App op de smartphone, zodat de uitkomsten direct zichtbaar gemaakt kunnen worden. Ook als u niet in het bezit bent van een smartphone kunt u uiteraard input geven. Naast de stellingen, zal er ruim de gelegenheid zijn om uw eigen onderwerpen aan te dragen.

Data/locaties:
19 maart 2019
Van der Valk Hotel Apeldoorn-de Cantharel
Van Golsteinlaan 20
7339 GT Apeldoorn
Aanvang 20.00 uur

22 maart 2019
Stoeterij Haalstra
Jan Glijnisweg 52-B
1702 PD Heerhugowaard
Aanvang 20.30 uur

25 maart 2019
Van der Valk Hotel Eindhoven
Aalsterweg 322
5644 RL Eindhoven
Aanvang 20.00 uur

27 maart 2019
Fries Congrescentrum Drachten
Oprijlaan 3
9205 BZ Drachten
Aanvang 20.00 uur

Vorig artikelClinic exterieur en beweging Friese paarden met en bij Frenk Jespers
Volgend artikelRondje door het land