Meld je vandaag nog aan voor de online regiovergadering voor 19 mei

In verband met de huidige corona maatregelen heeft het KFPS moeten besluiten om de regiovergadering online te laten plaatsvinden. In plaats van de gebruikelijk 10 fysieke vergaderingen zal er dit jaar wederom 1 online regiovergadering gehouden worden. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 19 mei aanstaande om 19.30 uur. De stukken die behandeld worden staan in de vergaderbijlage die bij de Phryso van mei is bijgesloten en u kunt ze hier ook downloaden.

Presentatie

Het KFPS bestuur zal via een live-stream de vergadering presenteren. Tijdens de vergadering zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. Deze vragen kunt u stellen door middel van het sturen van een whatsapp bericht via (+31) 0512-523888 of mail via mail@kfps.nl De deelnemers aan de vergadering worden verder niet gezien of gehoord. In de vergadering kan gestemd worden over onderwerpen en indien er binnen uw regio een vacature is voor een ledenraadslid, dan kan tijdens de vergadering anoniem gestemd worden op de kandidaat c.q. kandidaten. In uw beeldscherm verschijnt een pop up waarbij u een keuze kunt maken voor het stemmen. Betreft het een andere regio dan kunt u de optie dit betreft niet mijn regio aanklikken.

Deelname

Om deel te nemen aan de regiovergadering  dient u zich VANDAAG 17 mei voor 16 uur aanstaande uw naam, lidnummer, mailadres en mobiele telefoonnummer te mailen naar evelinevankooten@kfps.nl . Het mobiele telefoonnummer hebben wij nodig om een 2-factor verificatie uit te kunnen voeren voor een veilige vergaderomgeving. Alle leden ontvangen ook nog een persoonlijke mail met daarin de lijst met herkiesbare/aftredende en voordrachten voor LR-leden van de diverse regio’s.

Inloggegevens

U ontvangt op 18 mei een mail met daarin de link naar de vergaderomgeving. U hoeft hiervoor verder geen programma’s te installeren.  Alle leden waarvan het e-mail adres bij het KFPS bekend is zullen bovenstaande informatie ook per e-mail ontvangen.

(Her)Benoeming ledenraadsleden

Tijdens de online regiovergadering zal de (her)benoeming plaatsvinden van de afvaardiging vanuit de regio’s in de ledenraad. De afgevaardigden treden af overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden. In het onderstaande schema zijn de ledenraadsleden weergegeven die aftredend zijn, herkiesbaar of dat er een nieuwe voordracht gekozen dient te worden.

Mw. M. van LeeuwenHerbenoembaarHet Friesch paard Zuid Nederland
J. BootHerbenoembaarHet Friese paard in Noord en Zuid Holland
C. Veldjesgraaf / aftredendVoordracht
A.Thomassen
Het Friese paard Midden Nederland
T. Bouma / aftredendVoordracht
J.W. de Boer
It Fryske Hynder
Y. de Vries / aftredendVoordracht
A. van der Zee
Ta it Bihâld
VacatureVoordracht
S. Veenstra
It Fryske Greidhynder

Nieuwe Ledenraadsleden zullen de eerste LR vergadering (28 mei) vanaf de zijlijn als toekomstig lid bijwonen. Na afloop van de vergadering zal er van het aftredende ledenraadslid  afscheid worden genomen.  Vanaf dat moment is het nieuwe ledenraadslid vertegenwoordiger van de betreffende regio in de ledenraad.

Meer informatie en uitleg over het vergaderprogramma kunt u vinden op https://online-alv.nl/uitleg

Vorig artikelFriese paarden presteren uitstekend op CAI Kronenberg *met video*
Volgend artikelZiek door een tekenbeet, of niet?