Meld u nog aan voor de KFPS themabijeenkomsten met inspirerende presentaties

Op maandag 13 november zal de aftrap van de eerste themabijeenkomst plaatsvinden. Totaal zullen er vier themabijeenkomsten plaatsvinden welke door heel Nederland georganiseerd zijn. Daarnaast vindt een vijfde themabijeenkomst online plaats voor de buitenlanden in het Engels.

Tijdens deze bijeenkomsten zal de focus liggen op het ontwikkelen van een toekomstige langdurige visie en uitwisseling van kennis en ideeën om gezamenlijk een meerjarenstrategie 2024-2029 te formuleren. In het voorjaar van 2024 zal deze na de regio- en ledenraadsvergadering zijn beslag krijgen.

Drie inspirerende presentaties met prikkelende stellingen

Met drie korte video presentaties komen er drie thema’s voor het voetlicht met een aantal dilemma’s en stellingen waarbij de leden worden uitgenodigd hun mening hierover te delen.

  • Gezondheid en genetica met Dr. Ir. Bart Ducro, Wageningen UR
  • Integriteit en professionaliteit met Domien Andela, Integriteitscommissie KFPS
  • Dierenwelzijn door Mieke Theunissen, secretaris Sectorraad Paarden

Data vijf themabijeenkomsten

Aanmelden voor deze themabijeenkomsten is noodzakelijk. Dat kan bij evelinevankooten@kfps.nl of bij kantoor in Drachten: 0512-523888. De aanvang van de avonden is om 20.00 uur. Op alle avonden is nog plek voor uw opgave!

Hierbij de data en de locaties:

  • Maandag 13 november bij Van der Valk, Bornestraat 400 in Hengelo (Ov)
  • Woensdag 15 november bij Van der Valk, Veluwezoom 45 in Almere
  • Maandag 20 november bij Van der Valk, Lynbaan 33 in Leeuwarden
  • Woensdag 22 november bij WestCord Hotel, Lichttoren 22 in Eindhoven
  • Dinsdag 21 november online in het Engels voor alle buitenlanden, van 16.00 tot 18.00 uur.

MijnKFPS onder berichten

Deze vergadering kent geen papieren bijlage. Informatie te vinden in MijnKFPS bij het kopje ‘Berichten’. Daarin staan ook de bijlagen voor de overige agendapunten voor de regiovergadering:

Agenda themabijeenkomst Meerjarenstrategie najaar 2023

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen verslag vorige vergadering *
5. Discussie meerjarenstrategie 2024-2029 visie ontwikkeling
o Gezondheid: videopresentatie Dr. Ir. Bart Ducro, Wageningen UR met stellingen
o Integriteit & professionaliteit: videopresentatie Domien Andela, integriteitscommissie KFPS met stellingen
o Dierenwelzijn: videopresentatie Mieke Theunissen, secretaris Sectorraad Paarden met stellingen
6. Financiën
o Begroting 2024
o Personeelsplan*
o Vaststellen contributie en tarieven 2024
7. Benoemingen
– Voordracht vanuit VC*: Bestuurskandidat(en)
– Voordracht vanuit bestuur*: Tuchtcommissie
– Voordracht vanuit bestuur*: Fokkerijraad
8. Wijziging statuten
9.  Rondvraag
10. Sluiting

*Over deze punten wordt alleen gestemd in de Ledenraad

Vorig artikelDressuurcompetitie Ammerzoden
Volgend artikelPromoot uw bedrijf op de Hengstenkeuring