Nieuwe democratie

De Covid-19 maatregelen hebben het onmogelijk gemaakt om ‘live’-regiovergaderingen te houden. Dit bemoeilijkt de interactie met de leden. Dat is vervelend. Vooral in situaties waar de vereniging door een in bestuurlijke zin moeilijke situatie gaat, zoals op dit moment het geval is. Wat is in een dergelijke situatie het mandaat ten aanzien van soms verregaande besluitvorming, zo kun je je afvragen. Anderzijds de vereniging volledig ‘on hold’ zetten, is ook niet wenselijk. Overigens kun je ook vragen stellen bij het mandaat van de besluitvorming als er wel de mogelijkheid tot vergaderen is. Gemiddeld worden de regiovergaderingen in totaal door een 200 leden bezocht. Dit is maar net iets meer dan 1 procent van het totale ledenbestand. Volgens sommigen geeft dit aan dat de leden zich niet meer betrokken zouden voelen bij het stamboek. Ik geloof daar niet in.
Immers, het is een algemene trend dat jaarvergaderingen van verenigingen anders dan vroeger nauwelijks meer bezocht worden. Bij mijn plaatselijke voetbalclub kan ik ook tevoren de hooguit 10 aanwezige leden (van de 500) zo’n beetje voorspellen. Waar vergaderingen vroeger meer het middelpunt waren van het sociale gebeuren en dé plek voor de nieuwtjes, is dat nu nauwelijks meer het geval. Het nieuws vergaren we sowieso elders. Trouwens, de ALV’s van het KFPS in de ‘goede ouwe tijd’ trokken ook nauwelijks meer dan zo’n 100 belangstellenden.
Desondanks is het van belang dat de stem van de leden breed gehoord wordt in de beleidsontwikkeling en de besluitvorming. Vanuit de KFPS-organisatie gebruiken we daar steeds meer het middel enquête voor. Eigenlijk zijn we daar begin 2019 mee begonnen, met een enquête over onder andere het fokdoel, gevolgd door 4 discussieavonden op verschillende locaties in het land. De uitkomsten hiervan vormden de basis voor de nieuwe formulering van het fokdoel door de Fokkerijraad, dat dit jaar voor discussie voorgelegd zou worden in de regiovergaderingen.

Een enquête dit jaar over het stimuleren van de fokkerij werd massaal ingevuld (ruim 2600). Hetzelfde was het geval voor de enquête over het afgelopen keuringsseizoen en dan met name over de locatiekeuringen (een kwart van de inzenders). Veruit de meeste respons kregen we overigens op de Modelmerrievanhetjaar-verkiezing. Maar liefst ruim 4000 reacties kregen we tot nu. Met de betrokkenheid zit het dus wel goed. ‘Tiden hawwe tiden’, zeggen we in Fryslân: ook het democratische proces zal zich moeten aanpassen aan veranderende tijden.

Ids Hellinga, directeur KFPS

Vorig artikel16 finalisten Friesian Talent Cup bekend
Volgend artikelRuilactie voor nieuw para-paard Saskia Meinema