Nieuwe fokker zoekt oude fokker

Roelof Bos leidde de discussie over nieuwe en stoppende fokkers (Foto: Johanna Faber)

Fokkerspremies, een ‘datingsite’ voor startende en stoppende fokkers, korting op dekgeld en registatie, het beschikbaar stellen van embryo’s uit beste fokmerries…….in Blauwhuis kwamen op vrijdagavond 7 februari deze suggesties om nieuwe, jonge, fokkers te stimuleren allemaal voorbij.

Wereldwijd 3700 geboren veulens

Het fokkerscafé van fokvereniging Het Fryske Hynder trok zo’n 100 belangstellenden, jong én oud. Allen onderstreepten de noodzaak de fokkerij te stimuleren. Het aantal geboren veulens is na jaren van daling weer licht aan het stijgen. De wereldwijd 3700 geboren Friese veulens (2414 in Nederland) zijn echter nog 800 stuks verwijderd van het KFPS doel van 4500 geboren veulens in 2025. ‘Het Friese paard wordt steeds sexier’, signaleerde inspecteur Piet Bergsma in het specialistenpanel op deze avond. Marijke Akkerman van het KFPS vulde aan. ‘Het percentage Friese paarden binnen het KNHS neemt toe, steeds meer Friese paarden lopen in de sport.’ Vraag is er en meer veulens zorgen bovendien voor een stevige basis in het –gesloten- fokpgrogramma.

Kennisuitwisseling en netwerk

Naast Piet en Marijke had ook Feike Holtrop zitting in het panel dat de fokvereniging had samengesteld om vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te belichten. Hij signaleerde dat het ‘heftig is met een gewoon loontje’ Friese paarden te fokken. ‘Het is jammer dat het zo duur is, het is moeilijker om te beginnen.’ Sietske Oosterbaan en Rinske Engelsma van JongKFPS onderstreepten het belang om fokkers met elkaar in contact te brengen en te enthousiasmeren. ‘Binnen het JongKFPS maken we ons sterk voor veel kennisuitwisseling en het opbouwen van een netwerk voor de jonge fokkers’, vertelden ze. ‘De jeugd heeft de toekomst.’

Merrie van oude fokker, hengstenkeus nieuwe fokker

Dé oplossing werd in Blauwhuis niet gevonden, wel passeerden een aantal interessante opties de revue. Zo vertelde Froukje Kroondijk, van JongKWPN, over een project binnen het KWPN waarbij oudere fokkers zonder opvolging hun merrie beschikbaar stellen en de nieuwe fokker de hengstenkeus maakt. ‘Dat is vier jaar geleden gestart bij de tuigpaarden. De eerste vier veulens zijn geboren: 2 hengsten en 2 merries’, vertelde Froukje die nog aanvulde dat de oudere fokkers de kosten op zich nemen. ‘De beide hengsten hieruit zijn voorgebracht op de Hengstenkeuring en één schopte het zelfs tot de tweede bezichtiging.’ Ze vertelde dat na de tuigpaarden ook de fokkers van spring- en dressuurpaarden gevraagd worden mee te doen in het project. ‘Wellicht is het ook een idee voor de fokkerij van Friese paarden om zo het stokje door te geven.’
Daaruit voortvloeiend ontstond ook het idee om embryo’s van bijzondere fokmerries tegen kostprijs aan te bieden aan jonge en nieuwe fokkers. Zodat ze meteen een kwalitatief goede start maken. ‘Daar wordt binnen de fokkerijraad serieus over nagedacht’, vertelde Marijke Akkerman die aangaf dat het stamboek zelf nooit merries zou aankopen. ‘Het fokken hoort bij de fokkers.’ Korting op dekgeld en registratie van veulens zou ook helpen, zo liet het publiek in Blauwhuis weten. ‘Dat is nogal fraudegevoelig’, aldus Marijke die wel een andere optie noemde: ‘Een netwerk starten met nieuwe fokkers  -ze zijn niet alleen jong- en daarbij fokadvies aanbieden.’

Fokkersfonds

Een ander idee uit de hoek van het KWPN is het oprichten van een fokkersfonds. De ‘Vrienden van het KWPN’ hebben een behoorlijke hoeveelheid geld ingelegd ter stimulans van de fokkers. Zo kregen op de Hengstenkeuring de eerste fokkers al een premie (van 1500 euro) uitgereikt nadat hun fokproduct werd goedgekeurd. Een flinke opsteker.  Maar fokkerij is vooral ook genieten, aldus Feike Holtrop. ‘Kijk in het veld, ga naar keuringen en ga zelf een jong paard kopen. Volg je eigen gevoel daarbij. Denk niet dat je direct een dekhengst of modelmerrie fokt, maar ga gewoon genieten. ‘

Vorig artikelTerschelling-reddingboot met Friese paarden vaart weer uit
Volgend artikelEsmeray IJbema en Vaya PE (Tymon 456) Fries indoor kampioen B-dressuur