Nieuwe Hengstenkeuringscommissie KFPS krijgt unaniem vertrouwen

Bestuur en Ledenraad van het KFPS hebben tijdens de ledenraadsvergadering op vrijdagavond 27 november hun volle vertrouwen gegeven aan een nieuwe Hengstenkeuringscommissie.

Start eerste bezichtiging

De ledenraadsvergadering sprak grote waardering uit voor de tomeloze inzet van de voormalige Hengstenkeuringscommissie (HKC). De nieuwe HKC zal vanaf de eerste bezichtiging begin december bestaan uit Piet Bergsma, Corry Terpstra en een binnenkort aan te sluiten commissielid die met name sport expertise zal inbrengen. Bergsma liep het afgelopen jaar al mee om de vertrekkende Jaap Boersma te vervangen.

Nieuwe bestuursleden

Daarmee is een einde gekomen aan de discussie rondom de HKC die de verschillende geledingen driekwart jaar in hun greep hebben gehouden. Met deze last van de schouders was het vervolg van de ledenraadsvergadering constructief. Naast de nieuwe leden van de HKC werd de benoeming van de drie tijdelijke bestuursleden die uit de Ledenraad in het bestuur zitting hebben genomen bekrachtigd. Penningmeester Peter Bazuijnen gaf het stokje door aan Miel Janssen die een goedgekeurde begroting en een financieel zeer gezonde vereniging onder zijn hoede krijgt. De vertrouwenscommissie zal zich de komende periode bezig gaan houden met het zoeken van kandidaten voor voorzitter en bestuursleden.

Toekomstbestendig

Het jaarplan 2021 – met daarin verschillende initiatieven om de fokkerij te stimuleren – werd aangenomen. Doel is een toekomstbestendige vereniging, onderstreepte waarnemende voorzitter Detlef Elling. ‘De blik gaat vooruit. We willen dat iedereen kan blijven genieten van ons prachtige Friese paard.’

Een uitgebreider verslag zal verschijnen in de Phryso van januari.

Vorig artikelVideo’s en rapportage nieuwe jaargang hengsten
Volgend artikelIBOP Boxtel: twee Kroonmerries, hoogste score voor Annebel