Nieuwe selectieronde MGPNGP

Mei Grand Prix Nei Grand Prix 2.0 is een nieuwe selectieronde gestart. Zowel junioren als senioren -woonachtig in Friesland- kunnen zich voor 25 juli aanmelden voor het project.

Voorwaarden

Jaarlijks is er nieuwe instroom in MGPNGP. Ook dit jaar kunnen ruiters en amazones zich inschrijven om in aanmerking te komen. Er zijn een aantal voorwaarden om mee te doen aan de selectierondes:
a. Senioren met instructeur: Rien van der Schaft*
Combinatie met KFPS paard dat minimaal geregistreerd staat als Z2 + wp. Tevens moet de ruiter/amazone in het bezit zijn van een instructeurs diploma.
b. Junioren met instructeurs: senioren van ons project*
Junioren van 12 tot en met 25 jaar met KFPS- paard vanaf 5 jaar en minimaal L1 + 1 winstpunt geregistreerd.

*De voorwaarden en inschrijfformulieren voor deelname staan in zijn geheel op onze website:www.meigrandprixneigrandprix.nl

Filmpje en inschrijfformulier

Het filmpje van maximaal 4 minuten en het inschrijfformulier kun je mailen naar:
Petra Duindam, Schoterlandseweg 84 8411ZH Jubbega
tel.06-13617793; mail: petrapnp@chello.nl
In augustus zal er een selectie plaatsvinden van de aanmeldingen.

De kosten voor je inschrijving bedragen 15 euro en dien je tegelijk met het mailen van je filmpje over te maken op rekeningnummer NL34RABO 0184 8379 87 t.n.v. St. Mei Grand Prix nei Grand Prix o.v.v. inschrijving 2020.

Vorig artikelHoe is het nu met……Leo Kraaijenbrink?
Volgend artikelBlog-Ester: de geboorte van Nine en nageboortes in de boom (met video)