Objectiveren

Foto: Alice Booij

Tijdens de laatste Ledenraadsvergadering nam het bestuur het voorstel terug om van de Preferentverklaring van hengsten weer een inspectietaak te maken. Dit in plaats van de huidige, schier te doorgronden formule, die in de praktijk leidt tot uitkomsten die menig fokkerswenkbrauw doet fronzen. De Ledenraadsleden hechtten aan de objectiviteit die een dergelijke formule uiteraard wel in zich draagt, zo werd duidelijk. Hoewel ik me afvraag of iets als een ‘oeuvreprijs’ voor hengsten, wat het Preferentschap feitelijk is, op een welhaast mathematische wijze tot stand moet komen, geeft dit ook een positief signaal af. Namelijk, dat de beleidslijn van het KFPS om fokkerij een meer objectief karakter te geven aan draagvlak wint. Het gevoel om dit nog meer gestalte te geven, bekroop me toen kort na de vergadering bekend werd gemaakt dat het internationale voetbaljournaille Lionel Messi, op de vijfde plaats had ‘gedropt’ in de voetballer van het jaar verkiezing.

Een heel ander signaal werd afgegeven tijdens de laatste bijeenkomst van de Bond van Merriehouders in Joure. De hier opgetrommelde ‘voorbeeldfokkers’ gaven aan, zo konden we in Phryso lezen, dat ze bij de hengstenkeuze nauwelijks gebruik maken van fokwaarden. Dit staat in schril contrast met het feit dat de lijst van meest gebruikte hengsten vrijwel parallel loopt aan de lijst van hengsten met de hoogste fokwaarden. Dus of de betreffende BvMh-fokkers zijn niet maatgevend voor wat er in de Friese paardenwereld inmiddels de praktijk is of wellicht is het zo dat de ‘fingerspitzen’ naar dezelfde hoge-fokwaarden-hengsten wijzen.

Het verder objectiveren van fokkerij zal hoe dan ook een belangrijk uitgangspunt zijn in de vormgeving van fokkerijbeleid de komende jaren. Het is dan wel belangrijk dat hierin de juiste prioriteiten worden gesteld. Dit betekent dat we in de eerste plaats objectiviteit aanbrengen in de hengstenselectie, de selectie van merries waarmee gefokt zou moeten worden, maar ook bij het maken van paringen, de hengstenkeuze. Het betekent ook dat we objectiviteit aanbrengen in de selectie voor een subjectief kenmerk als karakter. En verder objectiviteit in de selectie voor de duurzaamheid van onze paarden. En wie weet, als de Fokkerijraad nog een gaatje kan vinden, zal het er wellicht ook nog wel van komen dat er een objectieve wijze van Preferentverklaring komt, waarbij er wel breed draagvlak is voor de uitkomsten.

Ids Hellinga
Directeur KFPS

Vorig artikelAfsluiting 2018 met uitstekende subtop resultaten
Volgend artikelUw Friese paard als schilderij?