Oproep: meld ook hengsten met andere bloedvoering aan voor de eerste bezichtiging

Voor de aanmelding van hengsten (2,5 tot en met 5 jaar) voor de eerste bezichtiging doet het KFPS een oproep aan hengstenhouders en eigenaren om ook hengsten aan te melden die een potentiële bijdrage leveren aan bloedspreiding in de populatie. Het doel is meer diversiteit aan hengsten goedkeuren om zo een eerste aanzet te geven tot een bredere genetische populatie. Het gaat zowel om laagverwante hengsten als om hengsten uit minder gangbare vaders. In het meest ideale plaatje levert elke stamboekhengst in ieder geval één zoon om zo te zorgen voor meer diversiteit en spreiding in onze populatie. Zie onderstaande tabel voor een lijst met alle hengsten zonder goedgekeurde zoon.

Brede genetische basis

Het blijkt dat een aantal vaderdieren – en hun zonen en kleinzonen – de laatste jaren een alsmaar grotere invloed krijgen. Het is een tendens die al langer zichtbaar is, maar met name de laatste jaren een grote vlucht aan het nemen is. Daarmee bestaat het risico dat de populatie de komende jaren qua genetische diversiteit vernauwt en de inteelttoename sneller dan gewenst stijgt.
Dit onderstreept ook dr. ir. Bart Ducro van Wageningen-UR. Bart Ducro adviseert en ondersteunt de Fokkerijraad in het fokbeleid. Bart Ducro én de Fokkerijraad zien binnen de huidige populatie voldoende ruimte om te zorgen voor een voldoende brede genetische basis voor de fokkerij. Vandaar de oproep om ook hengsten met een diversiteit aan bloedvoering, zowel aan vader als moederskant aan te melden. De Hengstenkeuringscommissie ziet graag van zoveel mogelijk vaderdieren nakomelingen deelnemen aan de eerste bezichtiging.

Reguliere traject

De hengsten die worden aangemeld zullen het reguliere traject van hengstenselectie moeten doorlopen. Het betekent dat ze niet alleen Sterwaardig moeten zijn, maar ook aan alle andere (veterinaire) eisen moeten voldoen om uiteindelijk een aanwijzing naar het Centraal Onderzoek te kunnen bemachtigen. Het doel is om de komende jaren meer hengsten goed te keuren, waaronder hengsten die van waarde zijn op het gebied van bloedspreiding.
De aanmelding van hengsten voor de eerste bezichtiging kan via MIJNKFPS en loopt tot en met 30 oktober.

Hengsten zonder goedgekeurde zonen
Hengsten met nakomelingen geboren in of na 2016 t/m 2020

Sape381
Bente412
Brend413
Eibert419
Fridse423
Haitse425
Jesse435
Mewes438
Maeije440
Maurus441
Michiel442
Tjalf443
Sjerp446
Stendert447
Sake449
Sipke450
Sjouke453
Take455
Uldrik457
Tonjes459
Tjalbert460
Wytse462
Wylster463
Wybren464
Wolfert467
Alke468
Bikkel470
Aarnold471
Djoerd473
Epke474
Bene476
Date477
Fonger478
Gerben479
Tjaarda483
Julius486
Walt487
Erryt488
Eise489
Meinte490
Markus491
Omer493
Elias494
Jurre495
Menne496
Mees497
Rommert498
Siert499

 

Vorig artikelBrons voor Doekele (Meinse 439) in Spanje
Volgend artikelDe Oorsprong 85 jaar: jubileumshow vol Friese paarden