Oud-bestuurslid H.F. Pasma overleden

Op 5 februari 2023 is op de zeer respectabele leeftijd van 97 jaar oud KFPS-bestuurslid, de heer Hendrik Frans Pasma overleden. In 1968 kwam hij in het bestuur van het stamboek en vervulde deze functie veertien jaar lang. Tevens was hij inspectielid.

Bestuurlijk actief

Pasma was echter op meerdere vlakken bestuurlijk actief. Zo betrad hij in 1964 het bestuur van Vereniging Het Friese Tuigpaard en was daar tot 1994 vice-voorzitter. Vanwege zijn leeftijd verliet hij destijds het bestuur en werd tijdens deze laatste ledenvergadering ook benoemd tot erelid.
Een zelfde onderscheiding ontving hij bij Fokvereniging It Fryske Greidhynder, alwaar hij medeoprichter en tevens secretaris was. Een tweede bestuurszitting beklom hij in 1976 toen de destijds zittende voorzitter H.M. Jansma uit Joure, vanwege zijn leeftijd deze functie neerlegde. Pasma nam de voorzittershamer toen over. Ook bij de NHS was hij jurylid op tuigpaardenconcoursen. Zijn dochter Hanny heeft deze functie ook een aantal jaren bekleed. Naar verluid hebben ze ooit één keer samen in de baan gestaan te jureren.

Stam 19 en 46

Pasma was getrouwd met Lize de Vries en samen kregen ze drie dochters. De familie Pasma hield zich bezig met de fokkerij. Dit begon met Redia, waaruit de bekende Model- en Preferente Landsvrouwe (Age 168 x Ynte 130) voortkwam. Landsvrouwe is tevens de grootmoeder van meervoudig ‘dekhengsten voor de sjees-kampioen’ Dirk 298 met Sijbren Bangma. Moeder Vrouwe werd door Jurrit en Sietske de Vries uit Haskerdijken aangekocht welke de hengst Dirk 298 fokten. Uit stam 19 van Landsvrouwe fokten zij vervolgens meerdere model- en/of preferente merries. KFPS dekhengsten Piter 312, Tonke 391 en Bikkel 470 komen ook uit deze moederlijn. Met stam 46 werd eveneens gefokt. Model- en Preferente Sjirkje (Wessel 237 x Mark 232) is een bekende hiervan. Zij bracht ook een Landsvrouwe (Peke 268) die vervolgens door Arend Mandemaker uit Doniaga werd aangekocht en welke uit deze Peke 268-dochter de bekende tuigmerries Jantyne ut ‘e Leanen (Reitse 272) en Tjallien ut ‘e Leanen (Ulke 338) fokte.

Koninklijke belangstelling

Pasma was ook een actieve deelnemer aan ringsteekwedstrijden. De bekendste overwinning haalden zij in 1959 op het Wilhelminaplein in Leeuwarden tijdens de ringsteekwedstrijd welke vereerd werd met Koninklijk bezoek van de toenmalig Koningin Juliana en Prins Bernhard.

Correct

Pasma was ‘een man des vredes’. Eentje van de gulden middenweg, een vredestichter. Maar tevens eentje die punctueel was aangaande het harnachement. Niet alleen met de sjezen en het tuig, maar ook met de arrensleden. Pasma stond voor zijn verenigingswerk en haar waardigheid, maar telkens zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen.

Vorig artikelHengsteninformatie 2023: hier de online versie
Volgend artikelVacature: Medewerker Controlling