Pilot

November is de maand waarin bij de jonge hengstenselectie de ultieme beslissingen worden genomen. Welke nieuwe hengsten zullen worden toegevoegd aan het elitegezelschap van goedgekeurde KFPS-hengsten? De wijze van selecteren van hengsten blijft een voortdurend proces van ‘finetunen’. Recent werd besloten dat bij wijze van pilot tijdens de komende hengstenkeuring de tweede bezichtiging geschrapt gaat worden. De tweede beoordeling in de kooi komt hiermee te vervallen, waardoor alle voor de tweede bezichtiging aangewezen hengsten aan de hand worden gepresenteerd. De ervaring heeft geleerd, dat het inschatten van de sportaanleg op basis van beweging aan de hand of los in de kooi, het meest ‘kwetsbare’ onderdeel is van het selectietraject.
Het is juist de fase waarin je de kans loopt ten onrechte hengsten te laten afvallen. Belast of onbelast bewegen, het is een wereld van verschil. Met de pilot wordt beoogd 1) de nadruk op beweging aan de hand en los in de kooi te verkleinen; 2) significant meer hengsten aan te wijzen voor het verrichtingsonderzoek; 3) de instructiedagen tussen hengstenkeuring en Centraal Onderzoek te benutten voor een eerste (echte) selectie voor sportaanleg. Misschien moet we dit wel de ‘nieuwe’ derde bezichtiging gaan noemen.
Ook de opzet en dan met name de duur van het CO is onder de loep genomen. We zien bij het KWPN dat de verrichtingsonderzoeken dit jaar opnieuw ingekort zijn. De vraag is of beide fokprogramma’s één op één vergeleken kunnen worden. Een groot verschil is, dat bij het KWPN het gros van de jonge hengsten nauwelijks gebruikt wordt. Als jonge hengsten niet gebruikt worden en weinig inkomsten genereren is een verrichtingsonderzoek een duur gebeuren. Anderzijds zou het er ook aan kunnen bijdragen dat fokkers de jonge hengstenselectie nog minder serieus gaan nemen en nog meer hun toevlucht zoeken bij oudere hengsten. De vraag is of de fokkerij daarmee gediend is.
Hoe dan ook, bij het KFPS worden de jonge hengsten juist massaal ingezet. Dan is het zaak, dat je bij de goedkeuring van jonge hengsten niet over een nacht ijs gaat. Bovendien heeft het nu lopende onderzoek ook weer aangetoond, dat het verschil in kwaliteit van africhting tussen hengsten door de jaren heen weliswaar verkleind is, maar dat deze nog steeds aanzienlijk is. Sommige hengsten hebben de tijd van het CO nodig om hun aanleg tot uitdrukking te laten komen.

Vorig artikelSelectiedag 2 van de Friesian Talent Cup levert negen nieuwe halve finalisten op
Volgend artikelWytske Schuth versterkt stamboekorganisatie