R>1

Na een jaartje Covid-19 zijn we allemaal behoorlijk bijgespijkerd als het gaat om onze kennis over virologie. We hadden al 17 miljoen bondscoaches in Nederland als het om voetbal gaat. Daar zijn nu 17 miljoen virologen bij gekomen. En zo praten we met elkaar over virulentie, incubatietijd, R-getal en houden we de aantallen geïnfecteerden en IC-patiënten nauwlettend bij. De ‘echte’ virologen sturen vooral op het R-getal. Dit getal moet beneden de 1 zijn want, zo weten we inmiddels, dan daalt het aantal geïnfecteerden.

Binnen onze vereniging komen vaak mensen aan het woord die, zoals ze zelf aangeven, aangestoken zijn door het Friese paardenvirus. Als we bijvoorbeeld naar het aantal bezoekers van de Hengstenkeuring kijken, zowel live aanwezig als via Omrop Fryslân of de livestream, mogen we vaststellen dat het R-getal voor het Friese paardenvirus ruim boven de 1 ligt. Dat is een mooi gegeven. Het welzijn van ons stamboek en het Friese paard begint met een stuk enthousiasme voor ons paard. Uiteindelijk is dit echter eerder een middel dan een doel, want het gaat erom dat ook het aantal Friese paarden groeit. De laatste jaren ligt het R-getal van het aantal Friese paarden op precies 1, oftewel dit aantal is stabiel.

Om tot groei te komen, is het zaak om de fokkerij en fokkers te stimuleren. Om tot beleid hiervoor te komen heeft een ‘Denktank Fokkerij’ met deelnemers uit de volle breedte van het stamboek een enquête gehouden die massaal is ingevuld door de KFPS-leden. Dit heeft geleid tot een marketingplan dat nu uitgerold gaat worden. Dit plan gaat over informatie-overdracht, een nieuwe ledendag, advies bij hengstenkeuze, marktbevordering, kostenverlaging en nog veel meer.

Voorlopig wordt het overbrengen van dit fokkerijvirus nog behoorlijk belemmerd door de maatregelen voor bestrijding van dat andere virus. Immers, fokkerij is ook een sociaal gebeuren waarover vaak met elkaar wordt gesproken, bijvoorbeeld via fokkerijavonden, studieclubs en de fokvereniging.

We proberen hier als stamboek zo goed mogelijk op in te spelen. Het succes van de locatiekeuringen en de virtuele Hengstenkeuring zijn hiervan voorbeelden. Dat krijgt dit  voorjaar een vervolg via verschillende fokkerijwebinars. Er zal in februari een digitale KFPS College Tour opgetuigd worden waarin de belangrijkste fokkerijonderwerpen aan de orde gaan komen. Uiteindelijk allemaal met een doel voor ogen: het R-getal van het fokkerijvirus zo ver mogelijk boven de 1 te krijgen.

 

Vorig artikelVeulen op komst: hoe bereid je de bevalling voor?
Volgend artikelBlog Ester: winterwerk en (straks) sneeuwpret……