Strategische keuzes

Bert Wassenaar

‘Tijdens de afgelopen vergaderingen van de regio’s en de Ledenraad stond met name het KFPS-strategieplan centraal. In de vergaderbijlage kon u lezen waar dit plan over gaat. Met het strategisch plan wordt de koers aangegeven voor de komende vijf jaar. Belangrijk dus, want op basis hiervan worden de prioriteiten gesteld, de jaarplannen gemaakt en wordt er een meerjarenbegroting opgemaakt.
Omdat de uitgezette koers ons allemaal aangaat, was en is de inbreng van de leden van grote waarde. Zowel tijdens de vier discussieavonden met uitdagende stellingen als tijdens de regiovergaderingen had u de mogelijkheid om uw stem te laten horen.
De boeiende en kritische discussies hebben ons als bestuur gesterkt om samen met de kantoororganisatie de verschillende onderwerpen verder uit te gaan werken in concrete plannen. De vier speerpunten: fokprogramma, sport & gebruik, vereniging & organisatie en fokkerijbevordering, zijn de leidraad. De opmerkingen en aanvullende ideeën zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het strategisch plan.
Uit de vele gesprekken kwam naar voren dat het welzijn van het Friese paard voor alles gaat. Ik onderschrijf dit graag. Niet omdat van buiten het stamboek hier ook steeds kritischer naar wordt gekeken, maar omdat wij dat als vereniging verplicht zijn aan het Friese paard. Het stamboek heeft op het gebied van gezondheid al veel onderzoek gedaan en bijvoorbeeld DNA-testen laten ontwikkelen. De  aandacht mag echter niet verslappen. In de komende vijf jaar zal gezondheidsonderzoek een hoge prioriteit behouden in samenwerking met wetenschappers van  verschillende universiteiten, hengstenhouders en fokkers.
In de komende maanden zal naast de keuze voor de meest geschikte hengst voor uw merrie, de aandacht met name uitgaan naar de keuringen en concoursen. Een tijd van trainen, oefenen aan de hand, onder het zadel en voor de sjees, voorbrengen, enz., want vanzelf gaat het niet. Een spannende tijd maar ook vooral een tijd om naast alle inspanningen te genieten van uw eigen zwarte parel(s).’

Vorig artikelFonger 478-zoon topt ABFP-test
Volgend artikelOp 5 juni te bewonderen in Eext: 12-span Friese paarden (met video)