Terug in de tijd

Toevallig moest ik deze week iets opzoeken in een oude Phryso en zo belandde ik bij het juni-nummer van de eerste jaargang in 1950. De voorpagina van deze vier pagina’s tellende uitgave bestond uit de planning van de stamboekkeuringen van dat jaar. Om een indruk te krijgen, de planning voor donderdag 20 juli 1950 is als volgt: Winsum (bij Terpstra); Sneek (op de veemarkt); Rauwerd (bij het gemeentehuis); Wirdum (Hotel Duhoux); Zwartewegsend (bij Venema) en Marrum (bij Café De Haan). De jury rondde op deze wijze in drie dagen op 15 locaties alle zomerkeuringen af. Fokdagen waren er nog niet. De vier Friese fokverenigingen werden twee jaar later, in 1952, opgericht. Keuringen op locatie dus, met rondrijdende juryleden.

Wonderlijk wel, dat we deze week, anno 2020, ook weer bezig zijn met de planning van keuringen op locatie. Opnieuw met rondrijdende juryleden. Zeventig jaar terug in de tijd, zou je kunnen zeggen. Zij het dat de cafés en gemeentehuizen nu vervangen zijn door trainingsstallen. De keuringen op locatie maken deel uit van een volledig Plan B voor het keuringsseizoen tot en met de Centrale keuring. Voor alle keuringen en beoordelingen in de vorm van opname- en Sterkeuringen, ABFP, herkansing, voorrijdagen, Kroonverklaring, etc. ligt er nu een anderhalvemeterproof alternatief.

Het vraagt iets van onze flexibiliteit. Zowel bij ons als stamboek als ook bij u als fokkers. Plan B zal een stuk minder gezellig zijn. Spijtig, maar we willen ons als stamboek zo veel mogelijk uitrekken om keuringen en beoordelingen zo veel mogelijk toch doorgang te kunnen laten geven. Al was het alleen maar om de fokkerij aan de gang te houden. Dit allemaal uiteraard binnen de grenzen van wat verantwoord is, in deze tijd waarin onze gezondheid de hoogste prioriteit heeft. Om goed op de hoogte te zijn hoe we als stamboek inspelen op de kabinetsmaatregelen is het raadzaam de KFPS-website/Phryso.com nauwlettend in de gaten te houden.
Het is nog vroeg in het seizoen. Laten we hopen, dat we zo weinig mogelijk van Plan B in werking hoeven te stellen en we de blik weer snel op ‘vooruit’ kunnen zetten!

Vorig artikelFokdagen niet uitgesteld tot na 1 september | geen fokdagen in 2020
Volgend artikelBlog-Ester: observeren, kijken én genieten (met video)