Uitslag 1e KFPS beoordelingswedstrijd

De eerste online KFPS beoordelingswedstrijd heeft meer dan 200 deelnemers opgeleverd. Juryleden Corrie Terpstra en Jan Hellinx plaatsten de merries in de volgorde: B A C D. Van de ruim 200 inzenders waren 23 juiste inzenders. De deelnemers met de toelichting die het dichtst bij die van de jury komt wordt het hoogste geplaatst (rangorde 1-10). De overige juiste inzenders krijgen eveneens 10 punten. Aan het einde van de zomer kijken we bij alle juiste inzenders wie de minste punten heeft behaald en zal worden uitgeroepen tot Overall Winner.

De winnaars van de 1e online beoordelingswedstrijd zijn:
1 Katya Koletzki
2 Marrit de Vries
3 Dominique Van ’t Hof
4 H van Dijk
5 Fronie Santema
6 Grytsje van der Zee
7 Marissa Visser
8 Astrid Hryciuk
9 Lydia Mastenbroek
10 Mieke Bon , Douwe Jan Westra, Catherine Anderson, Imke Leemans, Mieke Biesma, Monique Thornley, Julia Vogel, Stijnie Kuiper, Cordula Hermes, Wytske Postma, Wiesje van der Woude, Antonia Derksen, Jerôme Tehupeiory, Jeen Mulder

Katya ontvangt binnenkort van het KFPS een mooi KFPS halster!

Dicht bij fokdoel
Bij de beoordeling van het Friese paard op de keuringen wordt gekeken in hoeverre het paard voldoet aan het omschreven fokdoel van het KFPS. De onderdelen Ras, Bouw, Beenwerk, Stap en Draf worden in de beoordeling meegenomen. Hoe dichter het paard komt bij de ideale fokdoelkernmerken hoe hoger de primering. De geselecteerde paarden zijn op de diverse locatiekeuringen afgelopen mei opgenomen in het stamboek en Ster verklaard allen met een 2e premie. Een tweede premie Stermerrie is qua exterieur, beenwerk en beweging beter dan het gemiddelde Friese paard. En hebben dus geen hele grote tekortkomingen in ras, exterieur, beenwerk, stap en draf. De plaatsing is dan ook het afstemmen en wegen van kleine kwaliteitsverschillen tussen de onderlinge kenmerken. Waarbij opgemerkt moet worden dat beweging 60% en ras/bouw/beenwerk voor 40% meeweegt in de uiteindelijke primering en dus ook in de plaatsing.

Toelichting jury
Corrie Terpstra en Jan Hellinx geven de volgende toelichting: “Ons kop paard is B Anna Clara fan d’ald Loop Ster AA (Jehannes 484 x Beart 411) fokker/eigenaar W.W. de Boer, Achlum: “ Het is een paard dat goed in het ras staat, in bouw is ze langgelijnd met een sterke rug en lenden. Op ras en bouw scoort deze merrie ruim boven gemiddeld. Het beenwerk is voldoende correct gesteld. De stap is tactmatig, dus zuiver viertact, waarbij het achterbeen op een correcte wijze het voorbeen verdrijft. In de stap hadden we graag iets meer ruimte in de pas gezien en iets meer ruggebruik. In draf toont deze merrie een mooie zelfhouding, waarbij de schoft omhoog komt. De merrie draaft met veel buiging in het achterbeen, waarbij het achterbeen ver onder massa geplaatst wordt. Hierdoor heeft ze veel draging waarbij ze geen snelheid hoeft te maken om tot dragen te komen. De merrie draaft met balans en kan schakelen, ze vertrekt goed en kan ook terugkomen op het achterbeen, waarbij de balans behouden blijft”.

Op plaats 2 paard A Baukje fan de Boyemaheer Ster (Bartele 472 x Aan 416) fokker/eigenaar J. Klaver, Lutjegast:
“Ook deze merrie heeft veel rasuitstraling, heeft een edel hoofd en veel behang. We hadden graag een iets lichtere hoofd-hals verbinding gezien. Ze is ruim voldoende sterk gebouwd in de bovenlijn waarbij het kruis is iets hellend is. Het beenwerk is recht gesteld. De merrie stapt tactmatig met een voldoende ruime pas. Ze kon iets meer lichaamsgebruik tonen in stap, ze houdt in stap de rug iets vast. De draf is ruim met voldoende buiging in het achterbeen. Het voorbeen wordt voldoende ruim weggezet”.

Op plaats 3 paard C Annemiek van visser Ster (Alwin 469 x Stendert 447) fokker/eigenaar T.C. Visser, Lunteren:
“Een paard met veel rasuitstraling, veel behang en verticale goed gevormde hals, de hals heeft een licht naar boven gebogen lijn. De hals kan wel iets meer lengte hebben. Is iets vroegrijp, mist daardoor wat jeugduitstraling. Paard met sterke bovenlijn en brede lendenen. En voldoende lengte in het kruis. De bewegingsafloop is voor iets Frans. Het paard stapt met een goede paslengte, maar heeft soms wat moeite met de regelmaat. Paard draaft met goede lichaamshouding en veel buiging in het spronggewricht. Dus met een actief achterbeen. De merrie zou iets meer ruggebruik kunnen tonen, iets meer lossigheid in de bovenlijn laten zien”.

Op plaats 4 paard D Adelheit van Wiko Ster (Bartele 472 x Haitse 425) fokker/eigenaar: G.M. de Wit, Kamerik:
“Een paard met een luxe rasuitstraling maar is iets vroegrijp. Ze heeft voldoende behang. De merrie heeft een vertikale hals met voldoende lengte, ze drukt de onderhals er iets uit. Verder is ze correct gebouwd, maar mist de lange lijnen. Het is een paard met voldoende gesloten bovenlijn. Het beenwerk straalt hardheid uit, ze is iets toontredend in het voorbeen en gehoekt in het achterbeen. De stap is krachtig en wat gespannen waardoor ze haar pas niet altijd afmaakt. Draf is voldoende ruim met buiging in achterbeen. Maar door de spanning houdt het paard de rug wat vast en drukt die soms iets weg en blijft daardoor iets op de voorhand lopen”.

Rond 19 juni volgt de volgende online beoordelingswedstrijd.

Vorig artikelLivestream herkansing HK2020
Volgend artikelBeant fan de Lege Geaën (Hessel 480) via herkansing naar voorrijdagen