Vacature fokkerijraad

Vacature fokkerijraadslid

Taakstelling fokkerijraad

De fokkerijraad is verantwoordelijk voor de formulering van het fokdoel en het fokkerijbeleid. De fokkerijraad adviseert hier het Algemeen Bestuur van het KFPS. Actuele beleidsterreinen waarmee de fokkerijraad zich bezighoudt zijn weergegeven in het jaarplan. U kunt hier het jaarplan van de fokkerijraad bekijken.

De zittingsduur is maximaal 4 jaar, met de mogelijkheid tot een herbenoeming van 4 jaar.

Profielschets algemeen
De benoeming tot lid van de fokkerijraad mag niet leiden tot verstrengeling van belangen noch direct, noch indirect. De kandidaat dient:

  • over aantoonbare kennis te beschikken tav de fokkerij van Friese paarden
  • over aantoonbare kennis te beschikken tav de sport en het gebruik van Friese paarden
  • over aantoonbare kennis te beschikken van genetica in het algemeen
  • qua kennis en ervaring een kwalitatieve meerwaarde te kunnen leveren aan de doelstelling van de fokkerijraad

Aanmelding als fokkerijraadslid
Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de fokkerijraad, dan kunt u zich vóór 15 oktober 2020 aanmelden bij het KFPS. Dit dient te gebeuren door het opsturen van een CV en een schriftelijke motivatie. Passende kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. U kunt uw brief sturen naar:

Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden Stamboek’
t.a.v. Mevr. Eveline van Kooten
Postbus 624
9200 AP Drachten

of per mail naar evelinevankooten@kfps.nl

Vorig artikelHengst Marchel B.V. (Jasper 366) Ster met hoofdletter ‘S’ in Ternat
Volgend artikelBelgisch Fries paardenstamboek viert 35-jarig jubileum met speciaal biertje en postzegel