Vacature: Sectorraad paarden is op zoek naar een voorzitter

DE SECTORRAAD PAARDEN (SRP) ZOEKT MET INGANG VAN 1 NOVEMBER 2020 EEN VOORZITTER

De SRP heeft tot doel aanspreekpunt en spreekbuis te zijn voor de paardensector. Het bestuur van de SRP bestaat uit vertegenwoordigers van de dragende organisaties KNHS, Koepel Fokkerij, KWPN, FNHB, LTO Nederland, FNRS en SNDR.

De SRP behartigt de collectieve belangen van de paardensector.
De SRP doet dit door:
• Het afstemmen van de gemeenschappelijke belangen in de paardensector met de organisaties die de SRP vertegenwoordigt.
• Het opbouwen en onderhouden van een effectief netwerk (o.a. periodiek overleg met het ministerie van LNV en politieke en maatschappelijke organisaties).
• Het bevorderen van onderzoek, dat is gericht op het verbeteren van de paardensector en ten dienste staat van alle organisaties die de SRP vertegenwoordigt.
• Te participeren in landelijke commissies die de publieke zaken in de paardenhouderij behartigen.

De voorzitter:
• Onderschrijft het besturingsmodel en de werkwijze van de SRP. Essentieel hierbij is de primaire oriëntatie op de versterking van de maatschappelijke en politieke positie van de paardensector.
• Is in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een lange termijn visie voor de sector en deze te vertalen naar actieplannen voor de korte en lange termijn.
• Is onafhankelijk en is in staat samen te werken met alle partijen in het bestuur van de SRP.
• Beschikt over een voor de functie relevant (politiek) netwerk en is bereid dat netwerk verder te ontwikkelen.
• Is vaardig in het lobbywerk
• Is bereid de voor de functie benodigde tijdsinvestering te doen. Deze wordt geschat op gemiddeld 6 uur per week.
• Is in staat het beleid van de SRP, zowel in woord als geschrift, goed voor het voetlicht te brengen, zowel naar de stakeholders als naar ‘de politiek’ en relevante maatschappelijke organisaties.
• Heeft bij voorkeur grote affiniteit met de paardensector en met de aan de sector gelieerde organisaties.

Wat kunt u van de SRP verwachten?
• Een actief bestuur.
• Professionele ondersteuning door de secretaris van de SRP.
• Een vaste onkostenvergoeding en reiskostenvergoeding.
Hebt u interesse in deze bestuursfunctie?
Uw reactie (met CV) kunt u tot 15 september 2020 sturen naar het bestuur van de Sectorraad Paarden, Postbus 3040, 3850 CA Ermelo, met op de envelop ‘vertrouwelijk’. Per mail kunt u reageren via
het mailadres van de Sectorraad Paarden: info@sectorraadpaarden.nl. Wilt u meer informatie over de functie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Hester van der Bij via 06 – 11 73 61 17.

Bron: SRP

 

Vorig artikelPilot ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ start met 10 combinaties
Volgend artikelMerrieveulen uit geveilde dekking voor goed doel ontvangt eerste premie