Vacature Verrichtingsjury (mennen en tuigen)

Om het huidige team aan te vullen en verder te versterken is het KFPS op zoek naar een kandidaat voor de verrichtingsjury. De nadruk zal hierbij liggen op het men (en tuig)gedeelte om tot een evenwichtig team te komen.

Taakstelling

De Verrichtingsjury is verantwoordelijk voor het afnemen en het beoordelen van
hoofdzakelijk de IBOP- en ABFP testen. Bij zowel de ABFP alsook de IBOP testen worden de paarden op de natuurlijke aanleg beoordeeld. De verrichtingsjury adviseert de inspectie omtrent het goedkeuren van de hengsten op basis van de gegevens uit de nakomelingenrapportage. Bij de ABFP-testen is het dan ook van belang om per vaderdier (voor de nakomelingenrapportage) een lijn te kunnen trekken om tot een goede conclusie te komen.

Profiel

De kandidaat dient:

  • integer, onafhankelijk, objectief en een goede teamplayer te zijn
  • zich te houden aan de gedragscode voor functionarissen van het KFPS
  • ruime kennis en ervaring te bezitten van de sport, het algemeen gebruik, het exterieur en de fokkerij in het algemeen en van het Friese paard in het bijzonder
  • aantoonbare ervaring, affiniteit en kennis te hebben met betrekking tot het mennen (en tuigen)
  • in staat en bereid te zijn om waar gewenst anderen binnen het jurycorps te ondersteunen, te begeleiden en op te leiden
  • open te staan voor ontwikkelingen van de fokkerij en het gebruik van het paard in het algemeen en van het Friese paard in het bijzonder
  • mondeling vaardig te zijn.

Aanmelding

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich vóór 1 juni 2021 aanmelden bij het KFPS. U kunt uw CV en schriftelijk motivatie sturen naar:
Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden Stamboek’ t.a.v. mevr. Wytske Schuth, postbus 624, 9200 AP Drachten of wytskeschuth@kfps.nl
Passende kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Vorig artikelAarnold 471 Sport Elite verhuisd naar Zweden (met video)
Volgend artikelSportpredicaat vanaf 19 mei