Wiebe Wieling voorgedragen als nieuw bestuurslid

De Vertrouwenscommissie KFPS heeft het bestuur en de ledenraad geïnformeerd over de sollicitatieprocedure voor de vacature  in het bestuur, die ontstaat als de huidige voorzitter Bert Wassenaar, komend najaar statutair aftredend is.

De Vertrouwenscommissie zal in de najaarsvergadering van de Ledenraad op 22 november a.s.,   de heer Wiebe Wieling voordragen als kandidaat bestuurslid en beoogd voorzitter KFPS. Dhr. Wieling is Fries van geboorte (1955), woont in Hurdegaryp, getrouwd en vader van twee zoons (27 en 29 jaar).

Dhr. Wieling heeft Sociale Geografie en Economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft bij verschillende onderwijsinstellingen in het HBO en VO bestuursfuncties vervuld. Sinds 2009 is dhr. Wieling voorzitter College van Bestuur openbare scholengroep Piter Jelles in Friesland.

Naast zijn dagelijkse werk is dhr. Wieling o.a. voorzitter van de Koninklijke Vereniging “De Friesche Elfsteden” en voorzitter van de Raad van Toezicht “Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad Europa 2018”  (dit eindigt in de loop van 2019).

Hij heeft een zwak voor het Friese paard. Hij was o.a. van 2002 t/m 2006 voorzitter van Indoor Friesland, heeft zelf een Fries paard en heeft daarmee gefokt.

Vorig artikelPavo Fryso Bokaal instructiedag: ‘we zetten de puntjes op de i’
Volgend artikelWiebe Wieling voorgedragen als nieuw bestuurslid