Zes KFPS themabijeenkomsten met uitleg over het Fokkerijonderzoek van het Friese paard

Tijdens de laatste ledenraadsvergadering is ingestemd met het idee om bij wijze van pilot dit najaar geen regiovergaderingen te organiseren maar themabijeenkomsten. Het KFPS organiseert in de maand november zes van deze vernieuwende bijeenkomsten, waarbij Dr. Ir. Bart Ducro en Ir. Marije Steensma van Wageningen University &Research uitleg gaat geven over het aanstaande zijnde fokkerijonderzoek. Dit fokkerijonderzoek betreft een selectie tegen erfelijke gebreken met behoud van genetische diversiteit van het Friese paard. Genetische diversiteit is essentieel voor een gezonde populatie.

Alle KFPS leden zijn welkom op deze themabijeenkomsten die de jaarlijkse najaars regiovergadering vervangt.

Combinatie van regiovergadering en fokkerijbijeenkomst

De themabijeenkomsten zijn een combinatie van de regiovergadering, die normaliter in de verschillend regio’s plaatsvindt, en een fokkerijbijeenkomst. Bart Ducro zal in een presentatie ingaan op het fokkerij onderzoek Behoud van genetische diversiteit van het Friese paard, waarbij hij bijgestaan wordt door WUR-onderzoeker Marije Steensma, welbekend in de Friese paardenwereld onder andere bestuurslid van het JongKFPS. Na de presentatie en het beantwoorden van vragen is er tijd voor onder andere de begroting en het jaarplan voor 2023 en een wijziging in het registratiereglement met betrekking tot DNA-verificatie. De verkiezingen zijn naar de voorjaarsvergaderingen verschoven die weer zullen plaatsvinden in de regio’s. Eind november zal een ledenraadsvergadering plaatsvinden waarbij de ledenraad en het bestuur beslissingen zullen nemen.

Drie in Nederland, drie in het buitenland

In Nederland zijn drie themabijeenkomsten gepland: in Leeuwarden bij Hotel Van der Valk op 17 november in Zwolle bij het Mercure Hotel op 22 november en op 23 november in Eindhoven bij Hotel Van der Valk. Elke avond begint om acht uur, u kunt het vast noteren. Voor de buitenlandse leden staan er drie online vergaderingen op de planning, ook in november. Alle leden krijgen per mail de uitnodiging met de agenda en verdere informatie, tevens wordt dit toegevoegd aan de Phryso van november die de eerste week van november bij de leden zal worden bezorgd.

Vorig artikelDriejarige Jasmine Ster (Maurus 441) wint in Tsjechië
Volgend artikelChronisch progressief lymfoedeem